تحلیلِ محتوای زبانیِ مضامینِ یادداشت های خودکشی (مطالعۀ موردی 30نمونه درشهرمشهد)

امید دربر؛ حمیدرضا میرزاجانی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ اعظم استاجی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-29

چکیده
  یادداشت‌های خودکشی تنها مدرک قابل اعتنا در پرونده‌های مرگ مشکوکی است که با عنوان خودکشی در شعب ویژۀ قتل عمد مطرح می‌شوند. از همین رو احراز اصالت یا جعلی بودن آن نقش انکارناپذیری در تشخیص قتل عمد از خودکشی و نیز تصمیم قضایی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و صدور حکم بر عهده دارد. ازآنجاکه محتوای این یادداشت‌ها دارای «داده‌های زبانی» ...  بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادی
سوژۀ بی‌آشیانه ویژگی سبکی شعر سیاسی- انتقادی معاصر فارسی

مریم درپر

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 31-58

چکیده
  شناخت گونه‌ها و زیرگونه‌های شعر فارسی مسئله‌ای اساسی است؛ پژوهش حاضر با هدف کمک به گونه‌شناسی شعر معاصر فارسی، «سوژۀ بی‌آشیانه» را به‌عنوان خصیصۀ سبکی بخشی از شعر نو و سپید که شعر سیاسی- انتقادی نامیده می-شود، معرفی می‌کند و بر همین مبنا به مطالعه و گونه‌شناسی شعر سیاسی- انتقادی چهار شاعر برجستۀ معاصر- نیما یوشیج، اخوان ...  بیشتر

زبانشناسی و گویش‌های خراسان
نشانه ـ معنا‌شناسی «آتش» در آثار عطار نیشابوری

لیلا روحانی سروستانی؛ محمدعلی آتش سودا؛ سمیرا رستمی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 59-86

چکیده
  اصولاً نشانه و معنا در علم زبان‌شناسی مکمل یکدیگر هستند و هر کدام بدون دیگری چیزی به حساب نمی‌آید، عطار در گفتمانی که از آتش در آثار عرفانی خود ارایه می‌دهد، گونه‌ای از نشانه‌ مشهود است که آتش نه تنها در جایگاه یک وسیلۀ گرمابخش، که در جایگاه معنا و مفهوم دیگری نیز بروز می‌کند، که بررسی آن بیشتر در حوزۀ ساختار جانشینی زبانی شکل می-گیرد. ...  بیشتر

زبانشناسی و گویش‌های خراسان
الگوهای بومی‌سازی واجی نام‌های کوچک قرضی تک‌جزئی در گونه ترکی اسفیدانی

علی ایزانلو

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 87-126

چکیده
  نام‌های خاص از مواردی است که ترجمه نمی‌شود و از زبانی به زبانی دیگر قرض گرفته می‌شود. زبان‌ها بسته به ویژگی‌های نظام واجی منحصر به فرد خود، تغییراتی در صورت نام‌های قرضی می‌دهند. در این پژوهش تغییرات واجی نام‌های کوچک تک‌جزئی در گونه ترکی رو به انقراض اسفیدانی (یکی از روستاهای شهرستان بجنورد) از منظر همزمانی مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر

معنا شناسی
تلفیق نظام نیرو-پویایی و استعاره‌های مفهومی در تحلیل استعاره‌های کوید- 19 زبان فارسی

رضا کاظمیان؛ سمیه حاتم زاده

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 127-153

چکیده
  با ظهور ویروس کرونا، تعابیر استعاره‌ای آن مورد توجه پژوهش‌های متعددی قرار گرفت تا نقش نظام شناختی در درک یک مفهوم جدید و ناشناخته آشکار گردد. این در حالی است که پژوهش‌های گذشته از اهمیت برخی فرایندهای مفهومی همچون نیرو-پویایی که نقش قابل توجهی در مفهوم پروری ویروس کرونا ایفا می‌کند باز مانده اند. لذا پژوهش حاضر با استفاده از مدل ...  بیشتر

تحلیل گفتمان
بررسی قطب‌بندی نظام گفتمانی در ترکیب‌بند محتشم کاشانی بر اساس نظریۀ مربع ایدئولوژیک ون دایک

فرشته ناصری

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 155-179

چکیده
  تحلیل گفتمان شعر این امکان را به خواننده می‌دهد تا نسبت به جهان‌بینی شاعر، عقاید، باورها و انگاره‌های ذهنی او آگاهی پیدا کند. این مسأله در ارتباط با شعر شیعه و شعر عاشورایی که غالبا برپایة برجسته‌سازی قطب مثبت «خود» و حاشیه‌رانی قطب منفی «دیگری» بنا شده‌است، نمودی دوچندان دارد. ترکیب‌بند محتشم کاشانی ازجمله شاهکارهای ...  بیشتر

نحو
بررسی ساختار نحوی افعال مرکب دوجزئی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی

آهو الوند؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 181-201

چکیده
  فعل مرکب یکی از پربسامدترین انواع فعل در زبان فارسی است و تاکنون موضوع پژوهش‌های متعددی بوده است. این فعل درواقع محمول مرکبی است متشکل از یک جزء فعلی (همکرد) و یک یا چند جزء غیرفعلی (فعلیار) که‌ با هم، معنایی را افاده می‌کنند. در این مقاله الگویی برای ساختار نحوی افعال مرکب دوجزئی در زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی ارائه می‌دهیم. ...  بیشتر

روان شناسی زبان
تبیین حرکت مفعول مستقیم بر پایه شواهد روان زبان شناختی

فرزانه مقدم امینی؛ مزدک انوشه

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 203-231

چکیده
  جایگاه موضوع‌های درونی فعل مسئله‌ای زبان ویژه است. در زبان فارسی تقدم و تاخر موضوع‌های درونی نسبت به هم در ساخت‌های دو‌متعدی موضوعی قابل توجه و متفاوت از ساخت‌های دو‌مفعولی   در زبان‌های دیگر است. در دستور زایشی جابه‌جایی مفعول که با قلب نحوی متفاوت است  و در برخی از زبان‌ها مانند زبان‌های اسکاندیناوی رخ می‌دهد،  نخستین ...  بیشتر