آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 594
تعداد پذیرش 167
تعداد عدم پذیرش 197

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 167
تعداد مشاهده مقاله 6397
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2967
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 49 روز
متوسط زمان پذیرش 136 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 196 روز
درصد پذیرش 28 %