فرآیند پذیرش مقالات:

     1- مجله فقط مقاله‌هایی را می‌پذیرد که در حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی (شامل شاخه‌های اصلی و میان‌رشته‌ای) و حاصل پژوهش اصیل نویسنده(ها) باشد، اما پژوهش‌های مربوط به گویش‌های خراسان از توجه ویژه برخوردار خواهند بود.

2- مقاله نباید در هیچ یک از مجله‌های داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه مقاله‌های همایش‌ها چاپ شده باشد. نویسنده(ها) موظف‌اند در صورتی که مقاله آنان در جای دیگری چاپ شده و یا پذیرش چاپ آن تأیید شده است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند.

3- نویسنده(ها) می‌توانند مقاله‌های حاوی نوآوری علمی ـ پژوهشی خود را با مراجعه به سایت https://jlkd.um.ac.ir از طریق سامانه ارسال نمایند.

4- مجله در ویراستاری مقاله آزاد است.

5- نویسنده(ها) نسبت به آرا، نظریات و مطالب ارائه شده در مقاله خود مسئول هستند.

6- ترتیب نام نویسنده‌ها و نویسنده مسئول، بعد از دریافت مقاله، به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

7- پذیرش نهایی مقاله با شورای هیئت تحریریه مجله است.

8- این نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یابی سیناوب (همیاب) به نشانی https://hamyab.sinaweb.net/ استفاده می‌کند.

9- هزینه صدور پذیرش نهایی برای هر مقاله مبلغ 3500000 هزار ریال است