نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

با ظهور ویروس کرونا، تعابیر استعاره‌ای آن مورد توجه پژوهش‌های متعددی قرار گرفت تا نقش نظام شناختی در درک یک مفهوم جدید و ناشناخته آشکار گردد. این در حالی است که پژوهش‌های گذشته از اهمیت برخی فرایندهای مفهومی همچون نیرو-پویایی که نقش قابل توجهی در مفهوم پروری ویروس کرونا ایفا می‌کند باز مانده اند. لذا پژوهش حاضر با استفاده از مدل کوچش (a2020، بزودی) که ترکیبی از نظریة استعارة مفهومی و نظام نیرو-پویایی است، به دنبال آشکار کردن نقش اساسی نیرو-پویایی در تفسیر استعاره‌های کرونا است. همچنین، این مقاله قصد دارد دریابد آیا ارتباط پایداری بین استعارة مفهومی (لیکاف و جانسون، 1989) و نیرو-پویایی (تالمی، 2000) وجود دارد تا درک عمیق‌تری از استعاره‌های کرونا حاصل شود. بدین منظور، با استفاده از یافته‌های مطالعات پیشین حوزه‌های معنایی مورد نیاز را شناسایی نموده که عبارتند از جنگ، آتش، نیروی طبیعی، حیوان وحشی و ابزار که همگی شامل طرحوارة نیرو هستند. یافته‌های این پژوهش حاکی از ارتباط میان استعاره‌های بیماری و نیرو-پویایی است که در درک بهتر ساختارهای استعاره‌ای پیچیده کمک شایانی به ما نموده و ماهیت‌های نیرو و گرایش‌های آن‌ را مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Conjoined Model of Force-dynamics and Conceptual Metaphors in interpreting metaphors of COVID- 19 in Persian

نویسندگان [English]

  • Reza Kazemian 1
  • Somayeh Hatamzadeh 2

1 Department of Linguistics, University of Isfahan

2 university of Isfahan

چکیده [English]

With the emergence of Covid-19 in 2020 metaphorical conceptualization of coronavirus has been the focus of several investigations into the role of the cognitive system in understanding a novel, unknown and mysterious concept. However, previous research ignored the role of other operations of conceptualization such as force-dynamics (FD), which seems to be a foregrounded element in the thinking of coronavirus. Grounding on Kövecses’s combined model of conceptual metaphor theory (CMT) and FD, this study seeks to reveal the substantial role of FD in interpreting the metaphors framing Covid-19. The present study sets out to determine if there is any constant correlation between CMT (Lakoff & Johnson, 1989) and FD (Talmy, 2000) to gain a deep understanding of Covid-19 metaphors. In doing so, the current paper used the findings of the previous research, revealing source domains, through which conceptualization became possible. The source domains that gain attention in this study include WAR, FIRE, NATURAL FORCE, and WILD ANIMAL, all imbued with some degree of force. Our findings provide a solid evidence base to highlight the close relationship between CMT and FD and contribute to a better understanding of metaphorical expressions of coronavirus by illuminating the role of force entities and their tendencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual metaphors
  • Force-dynamics
  • illness metaphors
  • Force Schema
  • Covid-19
CAPTCHA Image