نشانه- معناشناسی نور در شعر سهراب سپهری

ابراهیم کنعانی

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، صفحه 1-20

چکیده
  در پژوهشِ حاضر کارکرد نور در شعر سهراب سپهری بر اساس دیدگاه نشانه- معناشناختی، بررسی و تحلیل شده است. هدف اصلی از پژوهشِ پیش رو، بررسی وضعیت گفتمانی و تحولی نور در شعر سپهری با تکیه بر چهار دیوان شعر او با عنوان­های «شرق اندوه»، «مسافر»، «صدای پای آب» و «حجم سبز» می­باشد. پرسش­های اصلی پژوهشِ پیشِ رو این است ...  بیشتر

نظام آغازگر در دو زبان فارسی و انگلیسی: مطالعه ای رده شناختی

اسماعیل صفائی اصل؛ رضا مراد صحرائی

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، صفحه 21-53

چکیده
  مقالة حاضر در چارچوب دستور نقش­گرای نظام­مند و بر مبنای رده­شناسی نقش­گرای نظام­مند و مشخصاً تعمیم­های رده­شناختی متیسن (2004) انجام یافته است. هدف از انجام این پژوهش توصیف رفتارهای رده­شناختی نظام آغازگر در دستور بند سادة زبان فارسی بر مبنای تعمیم­های رده­شناختی متیسن و مقایسة رفتارهای رده­شناختی یادشدة زبان فارسی ...  بیشتر

بررسی رابطۀ قدرت : تحلیلی انتقادی از گفتمان نمایشی مرگ فروشنده

محبوبه رستمی؛ محمود رضا قربان صباغ؛ رجبعلی عسکرزاده طرقبه

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، صفحه 55-78

چکیده
  مرگ فروشنده اثر آرتور میلر نمایشنامه­ ای است با محوریت ماتریالسمِ دوران بعد از جنگ در آمریکا و همچنین سرخوردگی ویران­گر رویای آمریکایی. مقالۀ حاضر به­ طور کلی بر بازنمایی مفاهیم ایدئولوژیک در یکی از مکالمه ­هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، متمرکز است. این مکالمه بین شخصیت­های ویلی و هوارد صورت می­گیرد. درگیری­های ...  بیشتر

سبک شدن فعل سنگین: مطالعه‌ی موردی فعل «دادن» در چارچوب معنی‌شناسی شناختی

رضا سلطانی؛ محمد عموزاده

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، صفحه 79-100

چکیده
  ساخت‌های سبک و مرکب در زبان فارسی بسیار فراوان هستند به گونه‌ای که یک فعل سنگین می‌تواند به عنوان فعل سبک در ساخت‌های متعددی حضور داشته باشد. این مسئله باعث می‌شود که فعل سنگین بخشی از معنی اصلی خود را در این ساخت‌ها از دست بدهد و از معنی سرنمون خود دور شود. با این حال، سبک شدن به معنی آن نیست که نتوان روابط نظام‌مندی را میان فعل سنگین ...  بیشتر

کافت و بندزدایی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

مزدک انوشه

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، صفحه 101-123

چکیده
  زدودن عناصر زبانی از اشتقاق که با نام کلی حذف شناخته می‌شود، بحث پردامنه‌ای در میان زبان‌شناسان بوده است. هرچند این پدیده گونه‌‌های مختلفی دارد، اما در اغلب آنها سازۀ محذوف معمولاً دارای مرجعی زبانی یا غیرزبانی است. از آن میان، فرایند کافت که عنصر فعلی را (با یا بدون وابسته‌هایش) از جمله‌های همپایه حذف می‌کند، با توجه به ویژگی‌هایی ...  بیشتر

بررسی تاریخی و تطبیقی چند واج ایرانی در گویش بلوچی بمپوری

زهره زرشناس؛ موسی محمودزهی؛ بهجت قاسم زاده

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، صفحه 125-149

چکیده
  بُمپوری، گویش بلوچی رایج در شهر تاریخی بمپور در شهرستان ایرانشهر است که بر اساس جدیدترین تقسیم‌بندی‌ها، در گروه گویش‌های جنوبی این زبان قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه زبان بلوچی از کهن­ترین زبان­های ایرانی محسوب می­شود و در تأثیرپذیری از زبان فارسی معیار تا حد زیادی محافظه­کار بوده، بسیاری از گویش‌های آن، از جمله بمپوری ...  بیشتر

بررسی نشانه تأکید در گویش های فارسی خراسان

شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، صفحه 151-169

چکیده
  دراین مقاله به بررسی نشانة تأکید در برخی گویش­های فارسی خراسان پرداخته­ می­شود. گویش­های بررسی ­شده از هر سه استان یعنی شمالی، رضوی و جنوبی انتخاب شده­ اند و داده­های موردبررسی عمدتاً از طریق گویشوران و در برخی موارد از پایان­ نامه­ های نگارش­ شده در خصوص این گویش­ها گردآوری­ شده­ اند. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر