پیرامون تلفظ «را» در زبان فارسی

بشیر جم

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، صفحه 1-14

چکیده
  واژۀ «را» در سبک گفتاری پس از واژه‌های مختوم به واکه‌ها به صورت [ro]و پس از واژه‌های مختوم به همخوان‌ها به صورت [o]تلفظ می‌شود. زیرا وجود یک همخوان پیش از واژۀ «را» موجب حذف همخوان /r/ می‌شود. البته این همخوان طی یک فرایند اختیاریپس از واژه‌های مختوم به سه واکة [i]، [u] و [o]نیز حذف می‌شودو یک غلت جایگزین آن می‌گردد.هدف این مقالۀ توصیفی- ...  بیشتر

بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم

ابوالفضل شاه علی؛ اعظم استاجی؛ علی علیزاده

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، صفحه 15-43

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی مطرح شده از سوی ماکس وبر (1968) در گفتمان پهلوی اول در چارچوب دستور نقش-گرای نظام مند هلیدی و متیسن (2014) است. پیکره پژوهش را کلیه نطق‎‌های رضاشاه در خطاب به مردم که شامل 7 متن (154بند) است تشکیل می‌دهد. یافته ها حاکی از این است که سه فرایند اصلی مادی، ذهنی و رابطه ای نقش ...  بیشتر

نگاهی به ریشه چند واژه گیلکی

نرجس بانو صبوری

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، صفحه 45-59

چکیده
  ریشه شناسی را به اختصار بررسی خاستگاه یا تاریخ واژه دانسته اند. از این رو برای دست یابی به ریشه حقیقی واژه باید در زمان به عقب بازگشت تا به وضعیتی رسید که اطلاعات مربوط به واژه به صورت شفاف و روشن در اختیار قرار گیرد و بتوان با اطمینان فرایند شکل گیری واژه را بازسازی کرد. گویش گیلکی یکی از گویش های ایرانی نو است که در شمار گویش های شمال ...  بیشتر

نقشه‌های مفهومی، دستور داستان و قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان

الهه طاهری‌قلعه‌نو؛ شهلا رقیب دوست

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، صفحه 61-85

چکیده
  قصه‌گویی یکی از روش‌های مؤثر در افزایش سطح یادگیری کودک است، چراکه کودک را وامی‌دارد تا براساس مشاهدات و تجارب خود معنایی را خلق‌کند. به‌کارگیری نقشه‌های مفهومی و دستور داستان می‌تواند به کودکان در خلق قصه کمک‌کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ماهیت و کارکرد سیستم نقشه‎های مفهومی و دستور داستان بر مهارت شکل‌گیری و پیچیدگی ...  بیشتر

صورت‌های بهینه اسم مصغر در زبان کردی

بتول علی نژاد؛ رحمان ویسی حصار

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، صفحه 87-108

چکیده
  در این جستار فرایند واجی تصغیر در اسم‌های ‌خاص مردان و زنان در زبان کردی در چارچوب نظریه بهینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد . با این فرایند کوتاه‌سازی، اسم های خاص به اسامی ‌دو هجایی تبدیل می‌شوند. در این فرایند مونث یا مذکر بودن اسم ‌بر نحوه اعمال فرایند موثر است و اسم‌ها ‌بر حسب جنسیت پسوند تصغیر متفاوتی می‌گیرند. در این مقاله ...  بیشتر

دستوری شدن واژه بست های مفعولی زبان فارسی همگام با تحول تاریخی نظام واژه‌بستیِ آن با استناد به داده های گویش مزینانی

ابوالفضل مزینانی

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، صفحه 109-132

چکیده
  ضمایر پی‌بستیِ گویش مزینانی(سبزوار - خراسان رضوی)، به عنوان یکی از موضوع های درونی فعل، در مجاورت بلافصل فعل جمله، غالباَ پیش، و در صورت نبود میزبان مجاز، پس از آن قرار گرفته و بر خلاف گونه معیار نقش های نحوی بیشتری ایفا می کنند. نتایج این تحقیق توصیفی -تطبیقی نشان داد که میزبان مجاز، بایستی درون گروه فعلی و عضوی از سازه های اجباری آن ...  بیشتر

اطلس آوایی کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان

حامد مولایی کوهبنانی؛ عباسعلی آهنگر

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، صفحه 133-154

چکیده
  در پژوهش حاضر اطلس زبانی منطقۀ کوهبنان، به عنوان اولین اطلس زبانی ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی استان کرمان، معرفی شده است. بر این اساس توزیع جغرافیایی متغیر های واجی و واژگانی منطقه کوهبنان مورد بررسی قرار گرفته اند و با توجه به تفاوت‏های موجود در گویش سی منطقۀ مورد بررسی، اطلس زبانی مناطق مورد نظر رسم شده است. بررسی متغیرهای واجی، ...  بیشتر