تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی

محمد دبیرمقدم؛ سیما ملکی

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 1-23

چکیده
  تکرار پدیده ای زبانی است که در دو نوع کامل و ناقص از سوی زبان شناسان بررسی شده است. این پژوهش، به تحلیل صوری و معنایی فرایند تکرار کامل در زبان فارسی می‌پردازد. در این راستا، از دیدگاه های مطرح در این فرایند به ویژه اینکلاس و زول (2005) و ریگر (1998) بهره برده ام. تکرار کامل، از حیث صوری، به دو نوع ناافزوده و افزوده (میانی و پایانی) دسته بندی ...  بیشتر

بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی : محورهای سبک و بلاغت

فردوس آقاگل زاده؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 25-49

چکیده
  تبلور و انعکاس افکار، باورها و بطور کلی ایدئولوژی در صورت های زبانی یکی از کانون های اصلی مورد توجه در بسیاری از حوزه های علوم انسانی به ویژه در زبان شناسی، مطالعات ترجمه و علوم سیاسی در چند دهه اخیر می باشد. از آنجایی که متون سیاسی اعم از متون زبان مبدأ و بازتولید آن در زبان مقصد بر اساس متغیرهای فرازبانی شکل می گیرد، می توان ادعا نمود ...  بیشتر

مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان

محرم رضایتی کیشه خاله؛ محمد اصغرزاده

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 51-76

چکیده
  کردی از کهن‏ترین زبانهای ایرانی و از شاخة شمال غربی آنهاست. این زبان به چندین گویش تقسیم می شود که در میان آنها کرمانجی بیشترین گویشور را در سطح جهان دارد. کرمانجها در منطقة وسیعی از آسیای میانه و خاورمیانه تا شرق اروپا زندگی می‌کنند. اکثر گروههای کرمانج ایرانی در زمان شاه‌عباس صفوی به دلایل سیاسی از نقاط غربی کشور به خراسان کوچانده ...  بیشتر

تحلیلی بین زبانی ازساخت‏های غیرشخصی در زبان فارسی

رضوان متولیان نایینی؛ علیرضا پرهام

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 77-109

چکیده
  گستردگی انواع ساخت‏های غیرشخصی و رویکردهای متفاوتی که در بررسی آنها اتخاذ گردیده است، موجب پدید آمدن آراء متفاوت و گاه متناقض، درباره‏ی دسته ‏بندی این ساخت‏ها و نقش دستوری و معنایی اجزای سازنده‏ی آنها شده است. این نکته لزوم مطالعه‏ ی این ساخت‏ها را با رویکردی تازه‏ که مبنای مشترکی را برای مطالعه ی انواع متنوع ساخت‏های غیرشخصی ...  بیشتر

معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان

ساناز علی پور؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 111-139

چکیده
  ظهور زبان‌شناسی شناختی در سال‌های اخیر به عنوان رویکردی جدید که هم به زبان و هم به ذهن توجه دارد سبب گردیده استعاره به عنوان ابزاری برای فهم و بیان تصورات انتزاعی در قالب تصورات ملموس تر مورد توجه خاص قرار بگیرد. برای هر گونه بررسی پیرامون استعاره، توصیف نظام آن، نقش هایی که در جمله برعهده می گیرد، نگاشت‌های زیرساختی ، تاثیر استعاره ...  بیشتر

ساخت افعال گویش مزینانی: پلی از پهلوی به فارسی معاصر

ابوالفضل مزینانی

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 141-162

چکیده
  این تحقیق با رویکردی توصیفی انتقادی و هدف ثبت و ضبط ویژگی‌های ساختواژی ـ باستانی افعال گویش فارسی مزینانی (سبزوار- خراسان رضوی) صورت گرفت. در این بررسی، ساختمان درونی افعال حال ساده و وجه التزامی آن، ماضی ساده، ماضی نقلی، منشأ و حضور «است» در صیغگان آن و نیز آیندۀ ساده توصیف شده و در برخی موارد با نظیر خود در زبان فارسی میانه مقایسه ...  بیشتر

بهترین عنوان برای قصیده‌ای از رودکی از منظر گفتمان‌شناسی

محسن مبارکی

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، صفحه 163-181

چکیده
  در حالی که معنی‏ شناسی بدون در نظرگرفتن بافت محیطی جملات را تفسیر می کند، کاربردشناسی در ارتباط تنگاتنگ با تحلیلِ گفتمان بوده و پاره گفتارها را در بافت محیطی و اجتماعی در نظر می گیرد و سپس آنها را تفسیر می کند. برای یکی از قصیده ‏های رودکی در کتاب های مختلف عناوین متفاوتی چون "حسرت جوانی"، "پیری"، "کنون زمانه دگر گشت" و "دلم نشاط و طرب ...  بیشتر