حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای )

ابراهیم بدخشان؛ یادگار کریمی؛ رزیتا رنجبر

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 1-28

چکیده
  در دستور زایشی اخیر دو دیدگاه عمده راجع به چگونگی نظام حالت دهی وجود دارد. دیدگاه چامسکیایی استاندارد این است که حالت توسط هسته ی دستوری به نزدیکترین گروه اسمی از طریق یک رابطه ی مطابقه اعطا می شود (بیکر 2010). در این رویکرد حالت به عنوان تجویز کننده ی گروههای اسمی، مفهومی کاملاً نحوی دارد و ارتباط مستقیمی بین حالتهای ساختاری و روابط ساختاری ...  بیشتر

ضمیر پوچ‌واژه‌ای پنهان: رویکردی کمینه‌گرا

مزدک انوشه

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 29-53

چکیده
  ضمیرانداز ‏ بودن از پارامترهای زبان‌ویژه‌ای است که در ‏سنت دستور زایشی توجه بسیاری به آن شده و زبان‌شناسان کوشیده‌اند تا ویژگی‌های مشترکی در میان این زبان‌ها ‏بیابند. از مهم‌ترین این ویژگی‌ها وجود پوچ‌واژۀ فاعلی ‏ پنهان در اغلب زبان‌های فاعل‌تهی ‏ است. بدین‌ترتیب، مقالۀ ‏حاضر با توجه به این گرایش غالب و در چارچوب برنامۀ ...  بیشتر

نگاهی به فعل "رفتن" در گویش مشهدی و زبان انگلیسی: شباهت ها و تفاوت ها

رضا پیش قدم؛ شهلا شریفی؛ آتنا عطاران

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 55-77

چکیده
  با توجه به اهمیت گویش مشهدی در مقایسه با دیگر گویش ها، این پژوهش به دنبال بررسی فعل "رفتن" به معنای "شدن" درگویش مشهدی زبان فارسی و زبان انگلیسی است و به مقایسه کاربرد این فعل با زبان انگلیسی می پردازد. از این رو، نگاهی به نظریه صورت و تحلیل نقش تجربی می اندازد. از دیگر اهداف این پژوهش می توان به بررسی تاثیر متغیرهایی از قبیل سن، جنسیت، ...  بیشتر

اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه

آرزو نجفیان؛ طیبه موسوی میانگاه؛ بلقیس روشن؛ سیف‌اله ملایی پاشایی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 79-98

چکیده
  گویش سنجی روشی کمّی برای اندازه گیری تفاوت‌های میان گویش های مختلف است که با محاسبه آماری مقدار این تمایزات در نمونه های گسترده ای از ویژگی های زبانی در یک منطقه گویشی به دست می‌آید. هدف پژوهش حاضر نیز ارائه نمونه‌ای از اطلس گویشی استان مازندران بر مبنای روش‌های گویش‌سنجی است. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی هم‌زمانی و دادگان ...  بیشتر

بررسی ویژگیهای کهن ترین متن های فارسی به خط مانوی

فاطمه هاشمی زاده؛ آرمان بختیاری

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 99-125

چکیده
  در نیمه نخست قرن چهارم هجری، مانویان خط دینی خویش را برای نوشتن آثارخود به زبان فارسی به کار بردند. این متن ها بخشی از دست نوشته هایی است که در تورفان یافت-شده و هم اکنون در فرهنگستان علوم برلین- براندنبورگ نگهداری می شود. به عبارت دیگر این متن ها را باید از جمله کهن ترین آثار زبان فارسی به شمار آورد که به زبانی نوشته شده اند که آن را می‌توان ...  بیشتر

توصیفی فرازبانی از سرودهای ملّی کشورهای جهان و ارتباط آن با توسعه یافتگی

اعظم سنجابی؛ نگار داوری اردکانی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 127-148

چکیده
  چکیده سرودهای ملّی به عنوان متونی برساخته و نمادین از رویکردها و کانون های توجّه کشورها همواره از منظرهای مختلف قابل تأمل و بررسی هستند. این پژوهش برآن است تا به سرود ملّی در چارچوب الگوی لاکلاو و موفه، رویکرد وندایک و برخی ابزارهای زبان-شناختی بپردازد و می کوشد به پرسش های زیر پاسخ دهد: دال های مرکزی سرودهای ملّی کشورها کدامند؟ چه ...  بیشتر