زبانشناسی و گویش‌های خراسان
الگوهای بومی‌سازی واجی نام‌های کوچک قرضی تک‌جزئی در گونه ترکی اسفیدانی

علی ایزانلو

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 87-126

چکیده
  نام‌های خاص از مواردی است که ترجمه نمی‌شود و از زبانی به زبانی دیگر قرض گرفته می‌شود. زبان‌ها بسته به ویژگی‌های نظام واجی منحصر به فرد خود، تغییراتی در صورت نام‌های قرضی می‌دهند. در این پژوهش تغییرات واجی نام‌های کوچک تک‌جزئی در گونه ترکی رو به انقراض اسفیدانی (یکی از روستاهای شهرستان بجنورد) از منظر همزمانی مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر

اطلس آوایی کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان

حامد مولایی کوهبنانی؛ عباسعلی آهنگر

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، ، صفحه 133-154

چکیده
  در پژوهش حاضر اطلس زبانی منطقۀ کوهبنان، به عنوان اولین اطلس زبانی ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی استان کرمان، معرفی شده است. بر این اساس توزیع جغرافیایی متغیر های واجی و واژگانی منطقه کوهبنان مورد بررسی قرار گرفته اند و با توجه به تفاوت‏های موجود در گویش سی منطقۀ مورد بررسی، اطلس زبانی مناطق مورد نظر رسم شده است. بررسی متغیرهای واجی، ...  بیشتر