1. نگاهی تازه به فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی

فرشته مهدوی؛ بتول علی نژاد؛ عادل رفیعی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 111-136

چکیده
  مقاله ی حاضر، تحقیقی در باب فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی است. روش این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. از آنجا که نظریه ی بهینگی موازی قادر به بررسی لایه های میانی در فرایندهای صرفی- واجی نمی باشد، در این تحقیق برای نخستین بار به تحلیل فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی در چارچوب نظریه ی بهینگی لایه ای پرداخته شد. نظریه ی بهینگی لایه ...  بیشتر

2. صورت‌های بهینه اسم مصغر در زبان کردی

بتول علی نژاد؛ رحمان ویسی حصار

دوره 9، شماره 16 ، پاییز 1396، ، صفحه 87-108

چکیده
  در این جستار فرایند واجی تصغیر در اسم‌های ‌خاص مردان و زنان در زبان کردی در چارچوب نظریه بهینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد . با این فرایند کوتاه‌سازی، اسم های خاص به اسامی ‌دو هجایی تبدیل می‌شوند. در این فرایند مونث یا مذکر بودن اسم ‌بر نحوه اعمال فرایند موثر است و اسم‌ها ‌بر حسب جنسیت پسوند تصغیر متفاوتی می‌گیرند. در این مقاله ...  بیشتر

3. رده شناسی واژه بست در زبان فارسی

محمّدامین صراحی؛ بتول علی نژاد

دوره 5، شماره 8 ، بهار 1392، ، صفحه 103-130

چکیده
  در ساختواژه، واژه بست به واحدی اطلاق می‌شود که حد واسط تکواژهای آزاد و وابسته است و تفکر سنتی تقسیم تکواژها به دو گروه آزاد و وابسته را بطور جدی مورد سؤال قرار می‌دهد. واژه بست‌ها، هم بعضی از خصوصیات واژه ای و هم برخی از ویژگیهای تکواژهای وابسته را دارند. مطالعه واژه بست‌ها حوزه مهمی از زبانشناسی از جمله ساختواژه و نحو را در بر می‌گیرد. ...  بیشتر

4. وند‌افزایی در زبان فارسی: وندبنیاد یا پایه‌بنیاد؟

عاطفه‌سادات میرسعیدی؛ بتول علی‌نژاد

دوره 4، شماره 6 ، زمستان 1391

چکیده
  گیگریش (1999) در کتاب خود تحت‌عنوان «لایه‌های واژگانی در زبان انگلیسی» با اشاره‌ای مختصر به نظریۀ «واج‌شناسی و ساختواژه واژگانی » کیپارسکی و مهانان که در سال‌های اخیر به میزان زیادی بر علم زبان‌شناسی، خصوصآ واج‌شناسی و ساختواژه تاثیرگذار بوده است، این انگاره را «وند– بنیاد » می‌داند؛ بدان معنا که خصوصیات ساختواژی هر لایه توسط ...  بیشتر

5. تحلیل رابطه میان تغییر منحنی‌های زیروبمی گفتار و بیان احساس در زبان فارسی با تکیه بر مدل پیوستگی خیزان - افتان

الخاص ویسی؛ بتول علی ن‍ژاد

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1390

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل اکوستیکی مشخصه‌های نوایی گفتار و کشف میزان همبستگی آنها با سه احساس اصلی (خشم، غم و شادی) در مقایسه با حالت خنثی و نیز توزیع الگوهای زیر و بمی در آغاز و پایان پاره گفت ها در زبان فارسی می‌پردازد. در این جستار با استناد به مدل پیوستگی خیزان – افتان(RFC) به تحلیل و اندازه گیری پارامترهای اکوستیکی پرداخته و در ...  بیشتر

6. بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در زبان فارسی

بتول علی نژاد؛ عاطفه سادات میرسعیدی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1389

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در گفتار فارسی زبانان می‌پردازد. در این راستا، تحلیل صوت‌شناختی در حوزه‌های شدت صوت ، دیرش ، سازۀ اول (F1)، سازۀ دوم (F2) ، و سازۀ سوم (F3) آواهای همجواری انجام می‌گیرد که در آنها فرایند همگونی اعمال می‌گردد. بدین منظور، تعدادی گفتار ضبط شده مورد تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی ...  بیشتر