آوا شناسی
اصل توالی رسایی و همنوایی در زبان فارسی در چارچوب نظریه بهینگی

مسعود مُشیّدی؛ بتول علی نژاد

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 223-250

چکیده
  چکیدهاین پژوهش در چارچوب نظریه بهینگی پرینس و اسمولنسکی(2004) و با استناد به شواهدی از «اصل توالی رسایی» در زبان فارسی به بررسی موضوع همنوایی در این زبان می‌پردازد. اصل توالی رسایی یک الگوی همگانی در ترتیب قرارگرفتن اجزاء درون هجاست که به موجب آن درجه رسایی در توالیِ اجزاء تشکیل دهنده آغازه، سیر صعودی و در توالیِ اجزاء تشکیل دهنده ...  بیشتر

نگاهی تازه به فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی

فرشته مهدوی؛ بتول علی نژاد؛ عادل رفیعی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 111-136

چکیده
  مقاله ی حاضر، تحقیقی در باب فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی است. روش این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. از آنجا که نظریه ی بهینگی موازی قادر به بررسی لایه های میانی در فرایندهای صرفی- واجی نمی باشد، در این تحقیق برای نخستین بار به تحلیل فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی در چارچوب نظریه ی بهینگی لایه ای پرداخته شد. نظریه ی بهینگی لایه ...  بیشتر

صورت‌های بهینه اسم مصغر در زبان کردی

بتول علی نژاد؛ رحمان ویسی حصار

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، ، صفحه 87-108

چکیده
  در این جستار فرایند واجی تصغیر در اسم‌های ‌خاص مردان و زنان در زبان کردی در چارچوب نظریه بهینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد . با این فرایند کوتاه‌سازی، اسم های خاص به اسامی ‌دو هجایی تبدیل می‌شوند. در این فرایند مونث یا مذکر بودن اسم ‌بر نحوه اعمال فرایند موثر است و اسم‌ها ‌بر حسب جنسیت پسوند تصغیر متفاوتی می‌گیرند. در این مقاله ...  بیشتر

رده شناسی واژه بست در زبان فارسی

محمّدامین صراحی؛ بتول علی نژاد

دوره 5، شماره 8 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 103-130

چکیده
  در ساختواژه، واژه بست به واحدی اطلاق می‌شود که حد واسط تکواژهای آزاد و وابسته است و تفکر سنتی تقسیم تکواژها به دو گروه آزاد و وابسته را بطور جدی مورد سؤال قرار می‌دهد. واژه بست‌ها، هم بعضی از خصوصیات واژه ای و هم برخی از ویژگیهای تکواژهای وابسته را دارند. مطالعه واژه بست‌ها حوزه مهمی از زبانشناسی از جمله ساختواژه و نحو را در بر می‌گیرد. ...  بیشتر

وند‌افزایی در زبان فارسی: وندبنیاد یا پایه‌بنیاد؟

عاطفه‌سادات میرسعیدی؛ بتول علی‌نژاد

دوره 4، شماره 6 ، دی 1391

چکیده
  گیگریش (1999) در کتاب خود تحت‌عنوان «لایه‌های واژگانی در زبان انگلیسی» با اشاره‌ای مختصر به نظریۀ «واج‌شناسی و ساختواژه واژگانی » کیپارسکی و مهانان که در سال‌های اخیر به میزان زیادی بر علم زبان‌شناسی، خصوصآ واج‌شناسی و ساختواژه تاثیرگذار بوده است، این انگاره را «وند– بنیاد » می‌داند؛ بدان معنا که خصوصیات ساختواژی هر لایه توسط ...  بیشتر

تحلیل رابطه میان تغییر منحنی‌های زیروبمی گفتار و بیان احساس در زبان فارسی با تکیه بر مدل پیوستگی خیزان - افتان

الخاص ویسی؛ بتول علی ن‍ژاد

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل اکوستیکی مشخصه‌های نوایی گفتار و کشف میزان همبستگی آنها با سه احساس اصلی (خشم، غم و شادی) در مقایسه با حالت خنثی و نیز توزیع الگوهای زیر و بمی در آغاز و پایان پاره گفت ها در زبان فارسی می‌پردازد. در این جستار با استناد به مدل پیوستگی خیزان – افتان(RFC) به تحلیل و اندازه گیری پارامترهای اکوستیکی پرداخته و در ...  بیشتر

بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در زبان فارسی

بتول علی نژاد؛ عاطفه سادات میرسعیدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در گفتار فارسی زبانان می‌پردازد. در این راستا، تحلیل صوت‌شناختی در حوزه‌های شدت صوت ، دیرش ، سازۀ اول (F1)، سازۀ دوم (F2) ، و سازۀ سوم (F3) آواهای همجواری انجام می‌گیرد که در آنها فرایند همگونی اعمال می‌گردد. بدین منظور، تعدادی گفتار ضبط شده مورد تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی ...  بیشتر