نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در ساختواژه، واژه بست به واحدی اطلاق می‌شود که حد واسط تکواژهای آزاد و وابسته است و تفکر سنتی تقسیم تکواژها به دو گروه آزاد و وابسته را بطور جدی مورد سؤال قرار می‌دهد. واژه بست‌ها، هم بعضی از خصوصیات واژه ای و هم برخی از ویژگیهای تکواژهای وابسته را دارند. مطالعه واژه بست‌ها حوزه مهمی از زبانشناسی از جمله ساختواژه و نحو را در بر می‌گیرد. در مقاله حاضر تأکید بیشتر بر ساختار ساختواژی واژه بست‌های زبان فارسی است، اما بحث‌های نحوی نیز به ناگزیر دنبال شده است و سعی بر آن است تا واژه بست‌های زبان فارسی بر اساس متغیرهای رده شناختی که ماهیتی جهانی دارند، مورد مطالعه قرار گیرند. از این رو واژه بست‌های زبان فارسی بر اساس الگوهای رده شناختی آیخن والد (2003)،بیکل ونیکلز (2007)، و کلاونس (1985) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مقاله حاضر ثابت می‌کند که می‌توان از الگوی پیشنهادی آیخن والد به عنوان ابزاری علمی و البته مناسب جهت تشخیص و مطالعه واژه بست‌های زبان فارسی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Typological Study of Clitics in Persian

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Sorahi 1
  • Batoul Alinezhad 2

1

2

چکیده [English]

In linguistics morphology, clitics are considered as a set of special units which cannot be categorized under free or bound morphemes, and therefore, seriously question the traditional view of dividing morphemes into the two groups of free and bound morphemes. Clitics represent some characteristics of words and simultaneously, possess some important properties of the bound morphemes as well. The study of clitics covers a wide domain including morphology and syntax. The present study aims to investigate the morphological structure of clitics in Persian based on a set of universal parameters. In doing so, the typological models of Aikhenvald (2003), Bickel and Nichols (2007), and Klavans (1985) were used. The results of the present study show that the proposed model of Aikhenvald was proved to be a scientific instrument for distinguishing Persian clitics from non-clitic units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clitics
  • enclitics
  • affix
  • Typology
  • Persian
CAPTCHA Image