بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی

اعظم استاجی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 1-19

چکیده
  مقاله حاضر از منظری تاریخی و رده شناختی به بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی می پردازد و نشان می دهد که اولا، نظام اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی با همگانیهای گرینبرگی مطابقت دارد و دوم از دیدگاهی تاریخی اصطلاحات مربوط به یک خانواده هسته ای شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، دختر، پسر، زن و شوهر از دوره باستان به امروز رسیده اند. ...  بیشتر

صرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی

آرزو نجفیان؛ بلقیس روشن؛ زهرا قیراطی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 21-38

چکیده
  پسوندهای نسبت‌ساز در زبان فارسی «ی، ین، ینه، گان، گانه، انه، ئیه/یه» هستند. شواهد زبانی نشان می‌دهد که بااتصال این پسوندها به واژه، غیر از مفاهیم هسته‌ای «منسوب به» و «مربوط به» در بعضی از کلمات مفاهیم حاشیه‌ای از قبیل دارندگی، شباهت، امکان، الزام، منشأ، جهت، غایت، مرتبه، شیوه، محدوده، کمیت، واسطه و ... نیز برداشت می‌شود که درواقع ...  بیشتر

نمود واژگانی افعال مرکب در گویش بیرجندی

زهرا عباسی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 39-60

چکیده
  نمود از ویژگی‏های ساختاری و معنا شناختی فعل است که در زبان‏های مختلف به شیوه‏های متفاوت بازنمایی می‏شود و زمان دستوری را از زمان غیر دستوری متمایزمی‏کند. تاکنون دسته‏بندی‏ها‏ی متفاوتی از انواع نمود فعل ارائه شده‏است. با توجه به اهمیت مطالعه گویش‏های فارسی برای حفظ آنها و نیز دستیابی به قواعد متقن دستوری در گویش‏های مختلف فارسیدر ...  بیشتر

رویکردهای عمده در آموزش خواندن و نقش آنها در «آموزش نوین زبان فارسی»

احمد صفارمقدم؛ حوریه احدی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 61-88

چکیده
  به‌‌دلیل اهمیت خواندن، رویکردهای عمده ای در طی چند دهۀ گذشته برای آموزش آن پدید آمده که می توان با بررسی فرایندهای مربوط بینش بهتری نسبت به آنها کسب نمود. همزمان با مطالعات نظری، منابع درسی ویژۀ خواندن و یا مجموعه هایی برای آموزش هر چهار مهارت شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن فارسی به غیرفارسی زبانان تدوین گردیده که در بالا بردن کیفیت ...  بیشتر

بررسی پدیده دو زبان گونگی در شهراردبیل از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی

بهمن زندی؛ پرویز نصیری؛ سید ابراهیم رادنیری

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 89-107

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی پدیده دوزبانگونگی در حوزه های رسمی و غیررسمی و همچنین، بررسی تأثیر عوامل سن، جنس، سطح تحصیلات و شغل، بر کاربرد دو زبان فارسی و ترکی در شهر اردبیل است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری تحقیق از میان جامعه آماری (جمعیت شهر اردبیل) به روش نمونه گیری مرحله ای و براساس جدول مورگان ...  بیشتر

رویدادهای حرکتی و راهبردهای ترجمه‌ مسیر حرکت: مورد پژوهشی کتاب «هابیت»

آزیتا افراشی؛ طاهره همتی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 109-134

چکیده
  زبان‌های فعل‌بنیاد و تابع‌بنیاد در بازنمایی مسیر حرکت در فرآیند ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصد تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهند (اسلوبین 1996الف؛ نقل شده در ایبارکس سانتینونو، 2003: 153). در فرآیند ترجمه، مترجم می‌بایست ویژگی‌های زبان مبدأ را با ویژگی‌ها، امکانات و محدودیت‌های زبان مقصد هم‌سو سازد. بدین ترتیب در فرآیند ترجمه ...  بیشتر

بررسیِ تأثیر پوششِ صورت بر ویژگی‌های آکوستیکی سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی: پژوهشی در چارچوب آواشناسی قضایی

هما اسدی؛ نینا حسینی کیونانی؛ ماندانا نوربخش

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 135-148

چکیده
  پژوهش حاضر در چارچوب آواشناسی قضایی به بررسی تأثیر پوشش های مربوط به صورت بر ویژگی‌های آکوستیکی سایشی‌های بی‌واک //f, s, ʃ در زبان فارسی می پردازد. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا پوشش های مربوط به صورت بر ویژگی های آکوستیکی سایشی های بی‌واک //f, s, ʃ تأثیر می‌گذارد؟ به این منظور، صدای پنج گویشور زن فارسی‌زبان در محیط ...  بیشتر