نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

انستیتوی نسخ خطی شرقی فرهنگستان علوم روسیه

10.22067/jlkd.2024.84459.1202

چکیده

مقاله حاضر به بررسی پنج ویژگی گروه گویش‌های فارسی خراسانی می‌پردازد که آن را از گروه افعانی-تاجیکی متمایز می‌کنند. این ویژگی‌ها که از دو ویژگی آوایی و دو ویژگی صرفی و همچنین یکی مربوط به حروف اضافه تشکیل شده‌اند، علی‌رغم اینکه همه وجوه تمایز بین گروه‌ها را نشان نمی‌دهند، توسط مولف به عنوان پایدارترین ویژگی‌ها مشخص شده‌اند. مقاله بر طیف گسترده‌ای از منابع، که شامل تحقیقات میدانی مولف و آثار متعدد پژوهشگران روسی، غربی، ایرانی، تاجیکی و افغانی است مبتنی است. متون (افسانه‌ها و داستان‌ها راجع به مسائل روزمره) به لهجه هراتی که در نتیجه کار میدانی مولف در افغانستان به دست آمده‌اند از گویندگان بی‌سواد و کم‌سواد لهجه مذکور جمع‌آوری شده‌اند. این افراد به خاطر عدم تحصیل تحت تاثیر لهجه کابلی یا زبان ادبی قرار نگرفته بودند و لهجه بومی خود را به خالص‌ترین شکل حفظ کرده بودند. پژوهش حاضر ثابت می‌کند که ویژگی‌های مورد بحث جزء ویژگی‌های اصلی متمایزکننده گروه گویش‌های فارسی خراسانی از گروه افغانی- تاجیکی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Some Important Differentiating Features between the Khorasani Group of Persian Dialects and the Varieties of the Afghan-Tajiki Group

نویسنده [English]

  • Youli Ioannesyan

Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences

چکیده [English]

The article contains a study of five characteristics of the Khorasani Group of Persian Dialects distinguishing it from the Afghan-Tajiki group. These characteristics consisting of two phonetic and two morphological features as well as of one relating to prepositions, despite the fact that they do not represent all the distinguishing features between the groups, have been singled out by the author as some most stable characteristics. The article is based on a wide range of sources, which include the author’s field research and numerous works of Russian, Western, Iranian, Tajiki and Afghan authors. The texts (legends and stories about everyday issues) in the Herat dialect, which were obtained as a result of the author's field work in Afghanistan, were collected from illiterate and poorly literate speakers of the said dialect. Due to the lack of education, these people were not influenced by the Kabul dialect or the literary language, and they kept their native dialect in the purest form. The present research proves that the discussed features are among the main features that distinguish Khorasani Persian dialects group from Afghani-Tajik group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian studies
  • Persian dialectology
  • Iranian dialectology
  • Afghan and Tajiki dialectology
CAPTCHA Image