نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

آسیب‌های جسمی ناشی از کاربرد انواع مواد شوینده و پاک کننده خانگی حاکی از عدم آگاهی صحیح مصرف‌کننده پیرامون محصولات مذکور است. از طرفی نیز مهم‌ترین شیوه در جهت اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده از سوی تولید‌کننده درج «هشدار» بر روی محصول است، بنابراین چنین به نظر می‌رسد که هشدارهای درج شده بر روی محصولات دارای کفایت مطلوب و بهینه نیستند و در نتیجه مطالعه و بررسی علمی آنها ضروری می‌نماید. در جستار حاضر بر اساس داده‌هایی متشکل از 67 نوع ماده شوینده، پاک‌کننده و ضدعفونی‌کننده خانگی بر اساس مؤلفه زبانی، مؤلفه طراحی و مؤلفه رنگ به تحلیل برچسب‌های هشدار روی محصولات پرداخته و میزان کفایت آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. آنچه که با بررسی داده‌ها مستفاد می‌شود آن است که برچسب‌های هشدار بر روی محصولات دارای کفایت مطلوب نیستند و در نهایت نگارندگان با در نظرگیری هر سه مؤلفه‌های مذکور الگوی برچسب هشدار مطلوب و دارای کفایت بالا را عرضه می‌کنند. لازم به ذکر است که عمده پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه (برچسب‌های هشدار) در حوزه «زبان‌شناسی حقوقی[1]» مطرح و ارائه .شده‌اند
 
[1] Forensic linguistics

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adequacy of warning labels (Case study of household detergents)

چکیده [English]

Physical injuries caused by the use of various detergents and household cleaners indicate the lack of proper consumer awareness of these products. On the other hand, the most important way for the producer to inform the consumer is to put a "warning" on the product, so it seems that the warnings on the products do not have the desired and optimal adequacy, and therefore their scientific study is necessary. In the present study, based on data consisting of 67 types of detergents, household cleaners and disinfectants based on linguistic component, design component and color component, we analyzed the warning labels on the products and analyzed their adequacy. What is understood from the examined data is that the warning labels on the products do not have the desired adequacy, and finally, the authors consider the model of the desired alert label with high adequacy by considering all three of the above components. It should be noted that most of the researches conducted in this ground have been proposed and presented in "forensic linguistics" field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • warning
  • warning label
  • language component
  • design component
  • color component