نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، نخست بررسی ترجیح دانشجویان ایرانی در کاربرد خوش‌گوییات در زبان فارسی است و در مرتبه دوم، تاثیر عوامل زیستی، اجتماعی-فرهنگی و تحصیلی در به کارگیری خوش‌گوییات است. این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام گردید؛ برای این منظور جهت گردآوری اطلاعات، از دو نوع پرسشنامة باز و سازمان یافته استفاده شد. تعداد 130 نفر دانشجوی زن و مرد در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از میان رشته های تحصیلی علوم پایه و علوم انسانی با گویش های فارسی، ترکی، لری و کردی جهت پاسخگویی به پرسشنامه های تدوین شده، انتخاب شدند. سپس ترجیح شرکت‌کنندگان نسبت به واژه های خوش‌گویی (به گویانه) با در نظر گرفتن متغیرهای زیستی، اجتماعی-فرهنگی و تحصیلی نظیر جنسیت، زبان مادری، محل تولد و رشته تحصیلی آنان بررسی گردید. اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامة دوم با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده از ترجیح دانشجویان فارسی زبان در به کارگیری واژه های به گویانه در زبان فارسی حکایت می‌کند. همچنین نتایج آماری در مواردی، اختلافات معنی داری را بین جنسیت، گویش های مختلف، رشته‌های تحصیلی و محل تولد دانشجویان و ترجیح آن‌ها در کاربرد حسن تعبیر نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Students’ Preferences toward the Use of Euphemism in Persian Measured through Delphi Method Regarding Biological, Socio-Cultural and Educational Variables

نویسندگان [English]

  • S.A Razmjoo
  • Leila Balouch

چکیده [English]

The overall objective of this study is to investigate the Iranian students' attitudes toward the use of euphemism in Persian by means of Delphi method regarding biological, socio-cultural and educational variables including: gender, native language, place of birth and academic major. We begin with some definitions and examples of different types of euphemism. Data elicitation procedure was through Delphi method. Two researcher-made questionnaires, an open questionnaire and a closed one were given to 130, male and female university students. The subjects were native speakers of Farsi, Turkish, Lori and Kurdish, majoring in humanities and fundamental sciences. The findings indicated university students' positive attitudes toward the use of Persian euphemism. Furthermore, in some cases the results of the study showed a significant difference among the students with different genders, dialects, places of birth and majors in the use of euphemism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • euphemism
  • Delphi Method
  • Persian language
  • biological, socio-cultural and educational variables
CAPTCHA Image