نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

یکی از نکات مهم در نظریّة ساخت گروهی، بررسی سطح فرافکن وابسته‌های مقوله‌های دستوری گوناگون است. مقالة حاضر به بررسی سطح فرافکن وابسته‌های پسین اسم براساس نظریّة ایکس- تیره می‌پردازد. در این مقاله نشان می‌دهیم برخلاف ادعای مطرح شده در برخی از تحلیل‌های پیشین (سمیعیان1983 و قمشی(1996) ) وابسته‌های پسین هسته اسمی قادر به پذیرش وابسته هستند. به علاوه با شواهدی نشان خواهیم داد که تمام وابسته‌های پسین این مقوله فرافکن بیشینه اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Projection Levels of Post-modifiers in Persian Noun Phrases

نویسندگان [English]

  • Zahra Labbafan Khosh
  • Ali Darzi

چکیده [English]

One of the chief discussions within the phrase structure theory is the analysis of the projection level of modifiers of different grammatical categories. This study provides an analysis of the noun phrase structure in Persian, considering the projection levels of the post-modifiers. The study is within the framework of the Extended Standard Theory (EST) and, in particular, X-bar syntax. Data analysis reveals that contrary to what has been discussed in literature (Samiian (1983) and Ghomeshi (1996)) all post-modifiers occurring in Ezafe Constructions accept modifiers. Furthermore the data reveals that all the post-modifiers are maximal projections

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ezafe Construction
  • Maximal Projection
  • Minimal Projection
  • Modifier
  • Complement
CAPTCHA Image