نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

با ارائه نظریّه مهار ضمیر پنهان در زبان شناسی و معرّفی ضمیرمستتر به عنوان یکی از مقوله های تهی در نظریّه حاکمیّت و مرجع گزینی، بررسی ویژگی های این مقوله تهی در دستور کار زایشیان قرار گرفت. درخلال این بررسی ها، بخصوص در برنامه کمینگی پاره ای از ویژگی های تعبیری جدید برای ضمیر مستتر برشمرده شد و از طرفی تعدادی از ویژگی‌های سابق ارزش خود را از دست دادند. بدین گونه، در متون متأخّر تصویر متفاوتی از این مقوله تهی ارائه شده است. این کاوش به بازبینی و نقد این ویژگی ها بر اساس داده‌های زبان فارسی می پردازد تا فهرست بازبینی شده ای را از این ویژگی ها ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretive Properties of PRO Revisited

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pirooz

چکیده [English]

With the emergence of the theory of control in linguistics and the introduction of PRO as one of the empty categories in Government and Binding, one can find the investigation of the interpretive properties of PRO in the generative agenda. Within these studies, especially within the Minimalist tradition, some new properties were added to the list while others lost their values. As such, a new picture of this empty category is depicted in recent literature. Based on the data from Persian, this study aims to revise these properties and to introduce a revised version of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimalist syntax
  • Control
  • PRO
  • finiteness
  • subjunctive
CAPTCHA Image