عصب شناسی زبان
تالاموس و دوزبانگی: شواهدی از fMRI

سیمین میکده؛ ورنر زومر؛ سیدامیرحسین بتولی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 51-29

چکیده
  دوزبانـگی با انطباق‌های ساختاری نواحی زیرقشری دخیل در کنترل چندین زبان مرتبط است (کرنار، ترفرز-دالر و پلیاستیکاس، 2023). تالاموس یک ساختار زوجی مادۀ خاکستری است که در نزدیکی مرکز مغز قرار دارد و انتقال اطلاعات به نواحی قشری را تنظیم می‌کند. اخیراً در یک مطالعۀ fMRI، حساسیت تالاموس به محرک‌های دستوری و نادستوری زبان اول در سطح کل-مغز ...  بیشتر

عصب شناسی زبان
اثربخشی داستان های اجتماعی بر برخی ویژگی های نحوی گفتار کودکان مبتلا به اُتیسم

شبنم بشارتی؛ مرجان طاهری اسکویی؛ هوشنگ دادگر؛ نازنین امیرارجمندی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 97-118

چکیده
  کودکان اُتیسم در تعاملات اجتماعی و در تولید و درک ساختارهای زبانی مشکل دارند. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی داستان‌های اجتماعی بر برخی ویژگی‌های نحوی گفتار کودکان مبتلا به اُتیسم بود. این پژوهش مداخله ای-نیمه تجربی تک گروهی و طرح آن به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان با اختلال طیف اُتیسم در مرکز ...  بیشتر

عصب شناسی زبان
پردازش شنیداری واژه‌ها، شبه‌واژه‌ها و ناواژه‌ها در مغز فارسی‌زبانان: براساس داده‌های ای‌آرپی

فهیمه نصیب ضرابی؛ محمود بی جن خان؛ حمید سلطانیان زاده؛ علی درزی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-26

چکیده
  مسأله­ای که در دو دهه­ی اخیرِ مطالعات عصب­شناختی زبان بسیار به آن پرداخته شده­است، چگونگی پردازش واژه­ها در مغز و تفاوت­های آن با پردازش واژه­های ناآشناست. فرآیند دسترسی واژگانی در پردازش شنیداری کلام در همان 200 هزارم ثانیه­ی ابتدایی پس از شروع واژه، در مغز آغاز می­شود. اینکه در کجای این مسیر راه واژه­­ها، شبه‌واژه­ها ...  بیشتر