واج شناسی
بررسی برخی فرایندهای واژ-واجی در زبان ترکی آذری گویش زنجانی بر اساس رویکرد بهینگی

فرناز عبادی؛ محمدرضا اروجی؛ سکینه جعفری؛ مهری تلخابی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 139-163

چکیده
  در این تحقیق سعی شده برخی فرایند‌های واژ-واجی یعنی فرایندهای واجی که در مرز تکواژ‌ها (ریشه و پسوند) رخ می‌دهد، در چهارچوب بهینگی (پرینس و اسمولنسکی، 1993) بررسی شود. زبان ترکی آذری، زبانی پیوندی است به‌طوری‌که حروف اضافه (پس‌اضافه) به‌صورت پسوند به ریشه پیوند می‌خورند. این تحقیق به‌صورت توصیفی-تحلیلی و بر اساس داده‌هایی صورت گرفته ...  بیشتر

واج شناسی
بررسی تکیه‌ی اسم در گویش مشهدی با رویکرد نظریه‌ی واج‌شناسی مورایی

سعیده شجاع رضوی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 54-76

چکیده
  بررسی ساختار تکیه در گویش مشهدی می‌تواند برخی مشخصات این گویش را نمایان سازد. در اکثر پژوهش‌های مربوط به تکیه در زبان فارسی تکیه مقوله‌ای صرفی است و آن را در ارتباط با اجزای کلام بررسی می‌کنند اما پژوهش حاضر سعی دارد تفاوت‌های موجود تکیه در مقوله‌ی دستوری اسم را بر اساس نوع و وزن هجا در چارچوب نظریه‌ی مورایی مورد بررسی قرار دهد. ...  بیشتر

واج شناسی
تحلیل تلفظ گفتاری صورت‌های مضارع فعل «دادن» بر پایه نظریة بهینگی موازی و رویکرد پیاپی‌گزینیِ هماهنگ

بشیر جم

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 178-196

چکیده
  صورت‌های مضارع فعل «دادن» شامل «می‌دهم»، «می‌دهی»، «می‌دهد»، «می‌دهیم»، «می‌دهید» و  «می‌دهند» از افزوده شدن پیشوند مضارع اخباری (mi-) و شناسه‌های   /-am/، /-i/، /-ad/، /-im/، /-id/ و /-and/ به بن مضارع فعل «دِه» ساخته می‌شوند. تلفظ این صورت‌ها از سه هجا در گونة رسمی به دو هجا در گونة گفتاری ...  بیشتر

واج شناسی
مقایسه و بررسی ریشه شناختی واژه های زبان هورامی با ریشۀ اوستایی، فارسی باستان و میانه از منظر واج شناسی تاریخی- تطبیقی (مطالعۀ موردی: گویش عبدالملکی)

رضا قنبری عبدالملکی؛ آیلین فیروزیان پور اصفهانی؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 307-330

چکیده
  زبان‌های هورامی و فارسی که هر دو از خانوادۀ زبان‌های ایرانی غربی‌اند؛ متأثر از زبان اوستایی نیز بوده و تا دورۀ میانه در بسیاری از شکل‌های تلفظ، همسان بوده‌اند. از این رو، زبان هورامی به دلیل نزدیک بودن به ریشه‌های کهن زبان فارسی، منبع خوبی برای احیای صورت‌های مهجور در این زبان است. از آن‌جاکه هورامی در تأثیرپذیری از فارسی جدید ...  بیشتر