بررسی واج آرایی گویش بلوچی سیستانی در چارچوب واج شناسی زایشی

محمد دوستی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ عباسعلی آهنگر

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 189-216

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی واج آرایی گویش بلوچی سیستانی در چارچوب واجشناسی زایشی است. یک پیکره زبانی از گفتار تعدادی از گویشوران بلوچ سیستانی جمع آوری شد. یافته ها نشان میدهد که هم در آغازه و هم در پایانه هجا خوشه همخوانی وجود دارد. همخوانهایی که دارای مشخصه [-رسا] هستند نمی توانند بعنوان عضو دوّم خوشه آغازه هجا در واژه های بسیط و مرکب قرار ...  بیشتر

اطلس آوایی کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان

حامد مولایی کوهبنانی؛ عباسعلی آهنگر

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، ، صفحه 133-154

چکیده
  در پژوهش حاضر اطلس زبانی منطقۀ کوهبنان، به عنوان اولین اطلس زبانی ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی استان کرمان، معرفی شده است. بر این اساس توزیع جغرافیایی متغیر های واجی و واژگانی منطقه کوهبنان مورد بررسی قرار گرفته اند و با توجه به تفاوت‏های موجود در گویش سی منطقۀ مورد بررسی، اطلس زبانی مناطق مورد نظر رسم شده است. بررسی متغیرهای واجی، ...  بیشتر

بررسی معنایی پسوند -ه در زبان فارسی

عباسعلی آهنگر؛ ابراهیم مرادی

دوره 8، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-26

چکیده
  این مقاله نقش معنایی پسوند -ه را در چارچوب نظریۀ معنایی لیبر (2004، 2009) بررسی می‌کند. این نظریه با استفاده از هفت مشخّصۀ معنایی و یک اصل (اصل هم‌نمایگی)، نقش معنایی عناصر واژی و عملکرد آنها را در فرایندهای ترکیب، اشتقاق و تغییر مقوله بررسی و برای هر عنصر واژی حتّی وندها، یک اسکلت معنایی و یک بدنۀ معنایی ارائه می‌کند. هدف این نوشتار بررسی ...  بیشتر