زبانشناسی و گویش‌های خراسان
گاهان و تقسیم زمان در گویـش روســتـای بــیــمــرغ گنـــاباد

حمید خصلتی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 165-177

چکیده
  پژوهش و بررسی گویش‌های اصیل فارسی از جمله پژوهش‌هایی است که برای پژوهشگر لذتی دوچندان همراه دارد و همچنین دستاوردهای حاصل از آن می‌تواند دست‌مایهٔ کارگزاران فرهنگی کشور قرار گیرد و راهگشای پژوهش‌های بعدی در این مسیر باشد. خراسان بزرگ که خاستگاه زبان فارسی دری بوده است، هنوز از یک ویژگی منحصربه‌فرد برخوردار است و آن دور بودن گویش ...  بیشتر