نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فرهنگی

چکیده

پژوهش وبررسی در گویش های اصیل فارسی ازآن جمله پژوهش هایی است که برای پژوهشگرلذتی دوچندان همراه دارد وهمچنین دستاورد های حاصله ازآن می تواند دستمایه کارگزاران فرهنگی کشور قرارگرفته وهمچنین راهگشای پژوهش های بعدی در این مسیر باشد.خراسان بزرگ که خاستگاه زبان فارسی دری بوده است هنوزازیک ویژگی منحصربه فرد برخورداراست وآن دوربودن گویش بسیاری ازشهرستان های استان ازتغییرات گسترده ی زبانی است.گویش شهرهایی چون گناباد،قاین،تایباد،تربت حیدریه به گونه ای است که کمترین تغییرات را درطول زمان شاهد بوده ااست ومقایسه گویش وواژگان مردم این مناطق با منابع مکتوب قرن های چهارم و پنجم شاهدی بر این مدعاست.پژوهش پیش روکه با دقت نظروجستجودربخش کوچکی از گویش روستای بیمرغ شهرستان گناباد صورت گرفته است،نشان دهنده ی اهمیت زمان وتقسیم بندی ونام گذاری آن نزدمردم این دیاراست.

این پژوهش نشان خواهد دادمردم این منطقه با چه روش های جالب توجهی تقسم بندی های متنوعی از زمان را در طول شبانه روز وهمچنین در طول ماه وسال انجام داده اند.توجه به شغل اکثرمردم این منطقه که کشاورزی ودامداری بوده است دلایل خوبی برای نحوه تقسیم بندی های زمان وتنوع آن فراهم می آورد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و برای گردآوری اطلاعات از روش مشاهده و مصاحبه استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Times and Division of Time in the Dialect of Bimorgh Village of Gonabad

نویسنده [English]

  • hamid kheslati

teacher

چکیده [English]

Research and investigation in authentic Farsi dialects is one of those researches that brings double pleasure for the researcher, and also the results obtained from it can be used as a guide for the cultural agents of the country and also open the way for further researches in this direction. Great Khorasan, which was the origin of Dari Persian language, is still Aziz. It has a unique feature, and it is far from the dialect of many cities of the province from extensive linguistic changes. The dialect of cities such as Gonabad, Qain, Taibad, Torbat Heydarieh is such that it has witnessed the least changes over time, and comparing the dialect and vocabulary of the people of these areas with written sources The 4th and 5th centuries are a proof of this claim. The research has been carried out carefully and carefully in a small part of the dialect of Bimorg village in Gonabad city, it shows the importance of time, its division and naming among the people of this region.

This research will show with what interesting methods the people of this region have done various divisions of time during the day and night as well as during the month and the year. Considering the occupation of the majority of the people of this region, which is agriculture and animal husbandry, there are good reasons for the way of division. It provides time and diversity. This research was carried out using a descriptive-analytical method, and observation and interview methods were used to collect information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialect
  • Bimorg
  • Gonabad
  • time management
  • Gahan
CAPTCHA Image