نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هویت زنان و مسائل پیرامون آن‌ها از موضوعات مهم این روزهای جامعه جهانی است؛ اما این بخش از جامعه به علت برخی سنت‌ها و عادات حاکم بر جوامع و نگاه خاص به آن‌ها، همیشه جنس دوم تلقی شده-اند. این شیوۀ نگرش به هویت زن در ادبیات داستانی نیز نمود پیداکرده است. تحلیل گفتمان بر این اصل تأکید دارد که نحوه خلق هر گفتمان ریشه در دیدگاه خالق آن گفتمان و شرایط اجتماعی حاکم بر دوره خلق آن گفتمان دارد. در این تحقیق اصول مربع ایدئولوژیک ون‌دایک، کارکرد سه‌گانه گفتمان و همچنین استراتژی‌های گفتمانی به‌کاررفته توسط نویسندگان بررسی شده و رمان‌ها در سطوح معنا، توصیف، سبک و استدلال به تحلیل شده‌اند. این تحقیق بر روی چهار رمان مشهور فارسی انجام‌شده است. رمان‌های «سووشون» اثر سیمین دانشور، «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» اثر زویا پیرزاد، «سال بلوا» اثر عباس معروفی، «شوهر آهو خانم» اثر علی‌محمد افغان. این تحقیق از نوع کیفی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده‌است. علاوه بر آشکار کردن تفاوت بازنمایی هویت زن در آثار نویسندگان زن با نویسندگان مرد، نشان می‌دهیم که چگونه شرایط حاکم بر جامعه، افکار عمومی، اخلاق اجتماعی و حتی اصول تربیتی در خانواده‌ها می‌تواند بر شکل‌گیری هویت مستقل زن و کمرنگ شدن روابط ناعادلانه میان زن و مرد و حتی تغییر آن کمک کند. طی این مقاله استراتژی‌ها را در خدمت سه عامل اصلی، شامل رفتار اجتماعی، رفتار تربیتی و آگاه شدن و آگاهی بخشیدن می‌بینیم که هویت مستقل زن را آشکار، شکوفا و سپس به جامعه اثبات می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing Van Dijk’s discourse analysis on women’s identity in four selected Persian novels (Soovashoon, I will turn off the lights, year of riot, Ahu Khanum’s husband)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Bagheri 1
  • Ali Alizadeh 2

1 MA Student of Linguistics in Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The identity of women and the issues surrounding them are important these days in the global community; but due to some traditions and habits that govern the societies, this part of the society has always been considered as the second class. This way of looking at women's identity has also appeared in fiction. Since the discourse analysis emphasizes the principle that the way of creating each discourse is rooted in the viewpoint and opinion of the creator of that discourse and the social conditions and beliefs of that period. In this thesis, considering the principles of Van Dijk's ideological square, the threefold function of discourse, as well as the discourse strategies used by the authors, the novels analyzed and examine at the levels of semantic, description, style, and reasoning. This research has been done on four famous Persian novels. The novels "Soovashoon" by Daneshvar, "I will turn off the lights" by Pirzad, "year of riot" by Maroufi., "Ahu Khanum’s husband" by Afghan. This research is of a qualitative type and is done in a descriptive-analytical way. In this research, according to the principles and common concepts in Van Dijk’s discourse analysis, and also through the examination of dialogues, presuppositions, description, interpretation, arguments and other discourse concepts, the formation of the identity of women in different social classes in the role of mother and wife and their efforts to prove their identity are shown, and as a result, three factors, including social behavior, educational behavior, and awareness raising as the main factors of representing woman's identity, flourish her independent identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Van Dijk&rsquo
  • s Discourse Analysis, Persian Novel, Identity of woman, Social Behavior, Educational Behavior
CAPTCHA Image