نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشیار زبان‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، ساختار کافت در دو زبان ایرانی پیش از اسلام؛ زبان فارسی باستان و فارسی میانۀ زردشتی با استفاده از رویکرد ادغام متقارن و اشراف چندگانه تحلیل و بررسی می‌شود. بدین منظور، نخست ساختار کافت و ویژگی‌های آن معرفی می‏شود و سپس به بررسی کافت در زبان فارسی باستان و فارسی میانۀ زردشتی بر اساس رویکرد چیتکو (ب 2011 و 2012) پرداخته می‏شود. بر اساس این پژوهش، بررسی نمونه‌های زبانی جمع‌آوری شده از زبان فارسی باستان که دارای ساختار کافت هستند، نشان می‌دهد که نوع حذف ساختاری مشاهده‌شده در این زبان با تعریف کافت متفاوت است. در ساختار کافت وجود دو هم‌پایه در جمله لازم است اما در نمونه‌های زبانی یافت‏شده از فارسی باستان، شاهد وجود یک جمله هستیم که در آن قلب نحوی مشاهده می‌شود به‌گونه‌ای که ساختاری که حذف سازه در داخل آن انجام‌ شده است، خود یک سازۀ واحد (گروه اسمی مفعول) است. بررسی نمونه‏های زبانی از فارسی میانۀ زردشتی که دارای ساختار کافت هستند، نشان‏دهندۀ این است که یکسان بودن زمان، جهت، نمود فعل و همچنین فعل واژگانی در همپایه‌ها در ساختار کافت و عدم امکان وجود ارزش‌های مختلف برای این مشخصه‌ها در هم‌‍ پایه‌ها می‌تواند دلیلی بر ادغام متقارن هستۀ زمان، هستۀ نمود، هستۀ فعلی کوچک و هستۀ فعل واژگانی و اشتراک آن‌ها بین هم‌پایه‌ها در ساختار کافت در زبان فارسی میانه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Structure of Gapping in the Old Persian and Zoroastrian Middle Persian Languages

نویسندگان [English]

  • SEYYED MAHDI SADATI NOOSHABADI 1
  • narjes sabouri 2

1 PhD in Linguistics, Payam-e-Nour Unversity, Tehran

2 Associate Professor of Linguistics, Payam-e-Nour University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research the structure of gapping in the Old Persian and Zoroastrian Middle Persian Languages is studied based on the symmetric merge and multi-dominance approach. For doing so, at first the structure of gapping and its properties are described and then this structure in the linguistic samples of Old and Middle Persian Languages are analyzed based on the results of Citko (2011b and 2012). Based on the results of this research, the properties of gapping structure found in the samples of Old Persian Language are different from the standard notion of gapping in a way that in the samples of Old Persian Language we have scrambling in a NP and the deleted construction is a part of embedded NP. In the Zoroastrian Middle Persian language, evidences found in the gapping structure such as existence of the same tense, voice of the verb and lexical verbs in the conjuncts are the solid bases for the symmetric merge of the T, little v, and lexical verb heads in this structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gapping
  • Symmetric Merge
  • Multi dominance
  • Old Persian
  • Middle Persian
CAPTCHA Image