نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی بعنوان یکی از رویکرد های تحلیل گفتمان تلاش می کند با طبیعی زدایی از متن و بررسی ساختارها و مولفه های گفتمان مدار متون ، روابط قدرت و ایدئولوژی نهفته در آنها را آشکار کند . در این مقاله به اختصار رویکردهای غالب تحلیل گفتمان وابزارهای تحلیل متن بر اساس الگوی ون لیوون (1996) معرفی شدند . سپس به کمک این ابزار و در چاچوب نظری گفتمان لاکلاوموف به تحلیل فیلم "سوته دلان" به نویسندگی و کارگردانی علی حاتمی پرداخته شد و چگونگی شکل گیری گفتمان های دینی ، جنسیت و عقل گرایی و احساس گرایی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت . این پژوهش نشان می دهد چگونه ایدئولوژی و روابط سلطه می تواند در شکل دهی به نگرش و بینش افراد اثر گذاشته و در مناسبات و تعاملات اجتماعی آنان تجلی یابد. از نتایج دیگر تحقیق می توان گفت مطایق نگرش سنتی ، مرد با برجسته سازی مفاهیمی چون فرادستی و اعمال کننده قدرت حق سلطه بر زن را برای خود قایل می باشد. بنابراین علاوه بر عواملی مانند قدرت و ایدّولوژی ، جنسیت نیز می تواند در برتری گفتمانی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of the Film "Suteh-Delan"

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pahlavannezhad

چکیده [English]

Critical analysis as one of the discourse analysis approaches that tries to demystify power relationships and hidden ideologies in it by text denaturalization and review of structures and discourse-oriented components of texts. In the present research, dominant discourse analysis approaches and text analysis tools are briefly introduced based on Van Leeuwen pattern (1996); then, analysis of the movie “Souteh-delan”, written and directed by the late Ali Hatami is done with the help of these tools and in theoretical discourse framework of Laclau and Mouffe; religious discourses formation, sex, rationalism and emotionalism are also considered in detail. The present study objectively shows how ideologies and power relations can affect people attitudes and insights and manifest in their relations and social interactions. Other results of this study show that according to the traditional attitude, man believes in right of dominance to the woman by highlighting concepts like overtopping and executor of power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical discourse analysis, Laclau Mouffe approach, Souteh- delan Film, discourse &ndash
  • oriented items, Ideology and power
CAPTCHA Image