نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان‌شناسى، واحد تهران مرکزى، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران.

2 گروه زبانشناسى، واحد تهران مرکزى، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش ضمن کاربست ابزارهای گسترش، پیچیده‌سازی، پرسش و ترکیب در چارچوب نظریه استعاره مفهومی جهت تحلیل خلاقیت مبتنی بر تفکر عامیانه در شعر سیمین بهبهانی، به بررسی ویژگی‌های کیفی نظریه آمیختگی مفهومی به عنوان دیدگاهی مکمل برای تبیین جامع‌تر موضوع پرداخته است. نتایج حاصله نشان می‌دهند که شاعر ضمن کاربرد جداگانه ابزارها در مواردی نیز از کاربرد توأمان بهره گرفته است. به طور کلی تحلیل این نمونه‌ها در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی نمایانگر این است که گاهی شاعر شبکه‌های آمیخته‌ای‌ مبتنی بر دو رونداد را به صورت جداگانه در متن حاضر می‌کند که اگرچه در برخى جنبه‌‌ها اطلاعات مشابهى را به دست مى‌دهند، اما بعضاً مى‌توانند حاوی برخى اطلاعات متضاد نیز باشند. از سوی دیگر گاهی شاهد بازتاب یک یا چند فضاى آمیخته برآمده از شبکه‌هایی در پس‌زمینه به داخل شبکه دیگری هستیم که هر دو درونداد آن نقش فضاهاى پیش‌زمینه‌ را ایفا مى‌کنند. همچنین می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که شبکه آمیخته‌ای مبتنى بر سه درونداد وجود داشته باشد. نظریه آمیختگی مفهومی می‌تواند بر اساس تبیین‌های مرتبط با برداشت‌هاى پویا و منظرى از اندیشه عامیانه و همچنین چگونگی انسجام مفاهیم در ذهن و بافت بلافصل زبانی به واکاوی جامع چگونگی درهم‌ تنیدگی مفاهیم مختلف در شعر بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of conventional thought trace in Simin Behbahani's poetry with regard to the issue of metaphorical creativity and conceptual blending

نویسندگان [English]

  • Arash Aghabozorgian Masoumkhani 1
  • Maryam Iraji 2

1 Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, we have studied Simin Behbahani’s poetry on basis of conceptual metaphor theory in which extending, elaborating, questioning and composing devices are employed to create novel metaphors from the conventional materials of everyday language and thought. Then, qualitative characteristics of conceptual blending theory have been investigated as a complementary perspective to explain the subject more comprehensively. The results show separate and simultaneous usage of metaphorical creativity devices were used by Simin Behbahani in different samples. The analysis of these samples base on conceptual blending theory determines separate networks in a text with same information in some aspects and contradictory concepts in the other aspects. On the other hand, we can have blended spaces that are the result of networks in background and these spaces reflect some concepts into both input spaces of the other network in foreground simultaneously. It is also possible to consider the existence of a blending network on basis of three inputs. In general, the conceptual blending theory, based on individual landscape perception from common thought and cohesion of concepts in mind and immediate linguistic context, would specify the motivations of intertwined metaphorical concepts in poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual metaphor
  • Conventional thought
  • Creativity
  • Conceptual blending
CAPTCHA Image