نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کرمانجی مهمترین گونه زبان کردی است که علاوه بر کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، و برخی از مناطق کردنشین غرب ایران، در استان خراسان شمالی و نیز در شمال غربی استان خراسان رضوی بدان تکلم می شود. اهالی روستای بیگلر در جنوب شهرستان قوچان همچون بسیاری از روستاهای دیگر این منطقه به یکی از گویش های این زبان سخن می‌گویند. از آنجایی که گویش کرمانجی روستای بیگلر نسبت به سایر گونه های کردی کرمانجی رایج در منطقه تفاوت های بارزی دارد، در این پژوهش تلاش شده است تا این تفاوت ها مورد بررسی قرار گیرد. دراین مقاله پس از بررسی این تفاوت ها به عوامل بیرونی و درونی تغییرات صورت گرفته نیز اشاره شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد این گویش از سایر گویش های کرمانجی مناطق مجاور به لحاظ آوایی، ساخت واژی و نحوی متفاوت است، و اینکه زبان های دیگر رایج در منطقه یعنی ترکی و فارسی از جمله مهمترین عوامل برون زبانی به وجود آمدن این تغییرات بوده اند. علاوه بر آن مشخص گردید که در این میان، زبان ترکی بیشترین تأثیر را در ایجاد این تغییرات داشته است و تأثیر زبان فارسی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. همچنین از جمله مهم-ترین تغییرات درون زبانی این گویش می توان به از بین رفتن تمایز میان شکل حال و گذشته فعل متعدی در این گویش در مقایسه با دیگر گویش های کرمانجی خراسانی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Differences Between the Kurmanji Dialect of Biglar and Other Kurmanji Dialects of the Neighboring Villages

نویسندگان [English]

  • Javad Ghanbari Beglar
  • Mahmoud Elyasi
  • Ali Izanloo

چکیده [English]

Kurmanji is probably the most well known variety of Kurdish Language. Apart from such countries as Turkey, Iraq, Syria, and some areas in western Iran, it is spoken in Khorasan-e Shomali and Khorasan-e Razavi Provinces in north-east Iran. The residents of Biglar –a village near Quchan in north-west Khorasan-e Razavi Province- as well as many other people living in the neighboring villages speak this Kurdish dialect. Since there are some prominent differences between the Kurmanji dialect of Biglar and other Kurmanji dialects spoken in the neighboring villages, this paper is to describe these differences and discuss the factors involved in such a variation among the dialects. In this article, having introduced the differences, the major external and internal factors involved have also been discussed. Results show that the Kurmanji Dialect of Biglar represents some phonological, morphological, and syntactic differences with other Kurmanji dialects spoken in the area, and that two other major languages spoken in the region, i.e. local Turkish and Persian are among the most known factors involved in such an event. It was also shown that the dialect was mostly affected by Turkish, and to a lesser degree, by Persian. Among the internal factors involved, lacking distinction between the Present and Past forms of transitive verbs is worth mentioning, a phenomenon which can still be tracked in other Kurmanji dialects spoken in the neighboring villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdish Language
  • Kurmanji Dialect
  • the Kurmanji Dialect of Biglar
  • Language Change
CAPTCHA Image