نحو
ساده سازی و به کارگیری حکایتی منتخب از قابوس نامه در مهارت خواندن برای فارسی آموزان سطح فروپیشرفته و بازخورد انعکاسی مخاطب

عطیه کامیابی گل؛ ریحانه بارانی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 225-258

چکیده
  تهیه و تدوین مواد آموزشی برمبنای اصول علمی، یکی از اهداف کلان نظام در سند نقشه جامع علمی کشور محسوب می شود. با توجه به نیاز روزافزون به این منابع، متأسفانه امروزه با کمبود مطالب آموزشی سطح‌بندی شده و کارآمد، برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان مواجه هستیم. هدف پژوهش حاضر، ارائه متنی ساده شده از حکایات «قابوس نامه» برای ...  بیشتر

رویکردهای عمده در آموزش خواندن و نقش آنها در «آموزش نوین زبان فارسی»

احمد صفارمقدم؛ حوریه احدی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 61-88

چکیده
  به‌‌دلیل اهمیت خواندن، رویکردهای عمده ای در طی چند دهۀ گذشته برای آموزش آن پدید آمده که می توان با بررسی فرایندهای مربوط بینش بهتری نسبت به آنها کسب نمود. همزمان با مطالعات نظری، منابع درسی ویژۀ خواندن و یا مجموعه هایی برای آموزش هر چهار مهارت شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن فارسی به غیرفارسی زبانان تدوین گردیده که در بالا بردن کیفیت ...  بیشتر