رویکردی شناختی اجتماعی به چندمعنایی واژگانی مطالعۀ موردی: "تپل"

سید محمود متشرعی؛ فاطمه یوسفی راد

دوره 11، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 181-201

چکیده
  این مقاله به مطالعۀ چندمعنایی واژۀ "تپل" در زبان فارسی در چارچوب زبان­شناسی شناختی اجتماعی می‌­پردازد. این پژوهش به دنبال آن است که نشان دهد رویکرد زبان­شناسی شناختی اجتماعی بهتر از رویکرد زبان­شناسی شناختی استاندارد می‌­تواند از عهدۀ تبیین انعطاف در معانی مختلف واژه‌­های چندمعنا برآید، در واقع این مقاله به پیروی از ...  بیشتر