بررسی عبارات معترضۀ (و) در زبان فارسی

رضا کاظمیان؛ محمد عموزاده

دوره 11، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 255-280

چکیده
  مطالعۀ عبارات معترضۀ زبان فارسی و به‌ویژه عبارات معترضۀ «و»، از موضوعات جدید محسوب می­‌شود، لذا پژوهش حاضر بر آن است تا مطالعه‌ای نظام‌مند بر روی عبارات معترضۀ «و» بر اساس چهارچوب توصیفی‑تحلیلی کاوالوا (2007) ارائه دهد. این پژوهش با بحث در خصوص محل قرارگیری و ویژگی معمول این عبارات نظیر سیاّل بودن آغاز گشته و سپس دیگر ...  بیشتر

بررسی انگیزة باهم آیی واژگانی بر پایه معناشناسی قالبی: نمونة موردی "دست"

سید حمزه موسوی؛ محمد عموزاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 193-225

چکیده
  در مقاله حاضر تلاش شده است تا انگیزه­های معناشناختی و کاربردشناختی باهم­آیی واژگانی بر اساس معناشناسی قالبی که مشخص می­کند چه واژه­هایی با واژة "دست" باهم­آیی دارند و چه انگیزه­ شناختی می­تواند توجیه­گر کنار هم قرار گرفتن این واژه­ها باشد، بررسی شود. به عبارت دیگر، پرسش این است آیا انگیزه­ای که واژه­های پایه و باهم­آی را در کنار ...  بیشتر

سبک شدن فعل سنگین: مطالعه‌ی موردی فعل «دادن» در چارچوب معنی‌شناسی شناختی

رضا سلطانی؛ محمد عموزاده

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، ، صفحه 79-100

چکیده
  ساخت‌های سبک و مرکب در زبان فارسی بسیار فراوان هستند به گونه‌ای که یک فعل سنگین می‌تواند به عنوان فعل سبک در ساخت‌های متعددی حضور داشته باشد. این مسئله باعث می‌شود که فعل سنگین بخشی از معنی اصلی خود را در این ساخت‌ها از دست بدهد و از معنی سرنمون خود دور شود. با این حال، سبک شدن به معنی آن نیست که نتوان روابط نظام‌مندی را میان فعل سنگین ...  بیشتر

بررسی جنبه‌های کاربرد شناختی اشارات زمانی در زبان فارسی

محمّد عموزاده مهدیرجی؛ فاطمه بهرامی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  اشاره در زبان، از مقولاتی است که می تواند ازدیدگاه کاربردشناسی مورد تحلیل قرار گیرد.از این رو تحلیل جنبه‌های کاربرد شناختی اشارات زمانی در زبان فارسی و چگونگی به کارگیری این جنبه‌ها توسط سخنگویان فارسی زبان از اهداف نوشته حاضراست. بسیاری از اطّلاعاتی که در گفتار مردم منتقل می‌شود جنبة کاربرد شناختی دارد و به بافت موقعّیتی و اجتماعی ...  بیشتر