بررسی راهبردهای ارتباط کلامی در گفتمان استاد - دانشجو

حسن بشیرنژاد

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 119-151

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی راهبردهای گفتمانیِ مورد استفاده در ارتباط کلامی میان اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا...آملی می‌پردازد. نوع راهبردهای کلامی مورد استفاده شرکت‌کنندگان در این بررسی، مانند عبارات احترام‌آمیز،  عبارات حاشیه‌ای، سوالات ضمیمه‌ای، تصدیق‌گرها ، قطع کلام، سکوت ، پاسخ با سوال، عبارات تحکمی یا ...  بیشتر