تحلیلی بین زبانی ازساخت‏های غیرشخصی در زبان فارسی

رضوان متولیان نایینی؛ علیرضا پرهام

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 77-109

چکیده
  گستردگی انواع ساخت‏های غیرشخصی و رویکردهای متفاوتی که در بررسی آنها اتخاذ گردیده است، موجب پدید آمدن آراء متفاوت و گاه متناقض، درباره‏ی دسته ‏بندی این ساخت‏ها و نقش دستوری و معنایی اجزای سازنده‏ی آنها شده است. این نکته لزوم مطالعه‏ ی این ساخت‏ها را با رویکردی تازه‏ که مبنای مشترکی را برای مطالعه ی انواع متنوع ساخت‏های غیرشخصی ...  بیشتر