لیست داوران منتصب این شماره

  • رباب تیموری
  • زهرا حامدی شیروان
  • سیدمحمد حسینی
  • شهلا شریفی
  • علی ایزانلو
  • علی علیزاده
  • علیرضا خان جان
  • محمد راسخ مهند
  • مسعود خوش‌ سلیقه

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

نقش راهبردهای نحوی در بازنمایی ایدئولوژی مترجمان فارسی درمتون ترجمه¬شده مکتوب سیاسی- اجتماعی با نگاه تحلیل گفتمان انتقادی

آیلین فیروزیان پور اصفهانی, فردوس آقاگل زاده, ارسلان گلفام, عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
بازدید: 232

بررسی ماضی بعید در دامنهٔ آینده

اکرم خوشدونی فراهانی, علی درزی, راضیه مهدی بیرقدار, بلقيس روشن
بازدید: 182

مطابقه متعارف فعلی در گویش زین آبادی

ایران عبدی, مهرداد نغزگوی کهن
بازدید: 206