لیست داوران منتصب این شماره

 • آرزو نجفیان
 • اسفندیار طاهری
 • اسماعیل سنگاری
 • بتول علی نژاد
 • روح الله مفیدی
 • زهرا حامدی شیروان
 • صدیقه سادات مقداری
 • ماندانا نوربخش
 • محمد راسخ مهند
 • محمد هادی فلاحی
 • محمود الیاسی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره