لیست داوران منتصب این شماره

  • الهام اخلاقی باقوجری
  • دکتر سیّد محمّد حسینی معصوم
  • سیروس نصراله زاده
  • صدیقه سادات مقداری
  • علی علیزاده
  • ویدا نداف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای )

ابراهیم بدخشان, یادگار کریمی, رزیتا رنجبر
بازدید: 988

اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه

آرزو نجفیان, طیبه موسوی میانگاه, بلقیس روشن, سیف‌اله ملایی پاشایی
بازدید: 154
بازدید: 375