لیست داوران منتصب این شماره

  • اعظم استاجي
  • بتول علی نژاد
  • جلیل اله فاروقی هندوالان
  • شهلا شریفی
  • علی علیزاده
  • لیلا عرفانیان قونسولی
  • محرم اسلامی
  • محمود الیاسی
  • مسعود خوش‌ سلیقه
  • مهدی احمدی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

بازدید: 177

بررسی قانون مجاورت هجا در واژه های بسیط زبان فارسی

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا, فردوس آقا گل زاده, سکینه نویدی باغی
بازدید: 247
بازدید: 273

بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی

امیر محمدیان, اعظم استاجی, شهلا شریفی, محمد رضا پهلوان نژاد
بازدید: 148