بررسی بخش گوش کردن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

محسن رودمعجنی؛ بهزاد قنسولی؛ احسان قبول

دوره 11، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 25-54

چکیده
  اهمیتِ برخورداری از توانمندی گوش کردن در زندگی دانشگاهی دانشجویان قابل انکار نیست. افراد برای انجام بسیاری از فعالیت های دانشگاهیشان نیازمند برخورداری از این مهارت هستند. از همین رو سنجش این توانمندی بخش بسیار مهمی از آزمون های بسندگی زبان فارسی را به خود اختصاص می‌دهد از جمله آزمون زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد که به عنوان معیاری ...  بیشتر