رویدادهای حرکتی و راهبردهای ترجمه‌ مسیر حرکت: مورد پژوهشی کتاب «هابیت»

آزیتا افراشی؛ طاهره همتی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 109-134

چکیده
  زبان‌های فعل‌بنیاد و تابع‌بنیاد در بازنمایی مسیر حرکت در فرآیند ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصد تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهند (اسلوبین 1996الف؛ نقل شده در ایبارکس سانتینونو، 2003: 153). در فرآیند ترجمه، مترجم می‌بایست ویژگی‌های زبان مبدأ را با ویژگی‌ها، امکانات و محدودیت‌های زبان مقصد هم‌سو سازد. بدین ترتیب در فرآیند ترجمه ...  بیشتر

استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار

مهدیس زورورز؛ آزیتا افراشی؛ سید مصطفی عاصی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 49-72

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی استعاره‌های مفهومی حوزه شادی در پیکره‌ای نمونه از زبان فارسی می‌پردازد. در این پژوهش، تلاش شده با بهره‌گیری از پایگاه دادگان زبان فارسی، پیکره‌ای از متون نوشتاری زبان فارسی معاصر که شباهت بیشتری به زبان روزمره سخنوران دارد، نمونه‌گیری و سپس استعاره‌های مفهومی از آن استخراج گردد. این پیکره نمونه شامل 14 متن ...  بیشتر