مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان

محرم رضایتی کیشه خاله؛ محمد اصغرزاده

دوره 8، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 51-76

چکیده
  کردی از کهن‏ترین زبانهای ایرانی و از شاخة شمال غربی آنهاست. این زبان به چندین گویش تقسیم می شود که در میان آنها کرمانجی بیشترین گویشور را در سطح جهان دارد. کرمانجها در منطقة وسیعی از آسیای میانه و خاورمیانه تا شرق اروپا زندگی می‌کنند. اکثر گروههای کرمانج ایرانی در زمان شاه‌عباس صفوی به دلایل سیاسی از نقاط غربی کشور به خراسان کوچانده ...  بیشتر