زبان فارسی، زبانی بدون رد وابسته

سید مهدی ساداتی نوش آبادی؛ مهدی سبزواری؛ نرجس بانو صبوری؛ مزدک انوشه

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 1-29

چکیده
  در این مقاله رد وابسته در زبان فارسی بر اساس دو رویکرد پیشنهادی در برنامه‌ی کمینه‌گرا به نام‌های «حرکت کناره‌ای» و «ادغام متقارن» تحلیل می‌شود. این مقاله ادعا می‌کند که رویکرد «حرکت کناره‌ای» با قائل شدن به حرکت کناره‌ای یک گروه اسمی از بند ادات به بند اصلی جمله جهت بازبینی و ارزش‌گذاری مجدد مشخصه‌ی حالت خود، ...  بیشتر

کافت و بندزدایی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

مزدک انوشه

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، ، صفحه 101-123

چکیده
  زدودن عناصر زبانی از اشتقاق که با نام کلی حذف شناخته می‌شود، بحث پردامنه‌ای در میان زبان‌شناسان بوده است. هرچند این پدیده گونه‌‌های مختلفی دارد، اما در اغلب آنها سازۀ محذوف معمولاً دارای مرجعی زبانی یا غیرزبانی است. از آن میان، فرایند کافت که عنصر فعلی را (با یا بدون وابسته‌هایش) از جمله‌های همپایه حذف می‌کند، با توجه به ویژگی‌هایی ...  بیشتر

ضمیر پوچ‌واژه‌ای پنهان: رویکردی کمینه‌گرا

مزدک انوشه

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 29-53

چکیده
  ضمیرانداز ‏ بودن از پارامترهای زبان‌ویژه‌ای است که در ‏سنت دستور زایشی توجه بسیاری به آن شده و زبان‌شناسان کوشیده‌اند تا ویژگی‌های مشترکی در میان این زبان‌ها ‏بیابند. از مهم‌ترین این ویژگی‌ها وجود پوچ‌واژۀ فاعلی ‏ پنهان در اغلب زبان‌های فاعل‌تهی ‏ است. بدین‌ترتیب، مقالۀ ‏حاضر با توجه به این گرایش غالب و در چارچوب برنامۀ ...  بیشتر