سبب ‏شناسى تأخیر زبان و ‏نارسایی‌هاى گفتار در عقب ماندگی‌ذهنی سندرم داون

نادر جهانگیری؛ زهرا روحی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  سندرم داون، شایع‌ترین عامل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی، زمینه ساز بروز نقایص و ناهنجاری‌های فیزیکی و عصب ـ روانشناختی بارز به ویژه در حوزه توانایی‌های شناختی ـ زبانی است. این مقاله با هدف شناخت و بررسی برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بروز تأخیر زبان و نارسایی‌های گفتار در افراد مبتلا به سندرم داون نگاشته شده است. این عوامل در پنج ...  بیشتر