وند‌افزایی در زبان فارسی: وندبنیاد یا پایه‌بنیاد؟

عاطفه‌سادات میرسعیدی؛ بتول علی‌نژاد

دوره 4، شماره 6 ، دی 1391

چکیده
  گیگریش (1999) در کتاب خود تحت‌عنوان «لایه‌های واژگانی در زبان انگلیسی» با اشاره‌ای مختصر به نظریۀ «واج‌شناسی و ساختواژه واژگانی » کیپارسکی و مهانان که در سال‌های اخیر به میزان زیادی بر علم زبان‌شناسی، خصوصآ واج‌شناسی و ساختواژه تاثیرگذار بوده است، این انگاره را «وند– بنیاد » می‌داند؛ بدان معنا که خصوصیات ساختواژی هر لایه توسط ...  بیشتر

بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در زبان فارسی

بتول علی نژاد؛ عاطفه سادات میرسعیدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در گفتار فارسی زبانان می‌پردازد. در این راستا، تحلیل صوت‌شناختی در حوزه‌های شدت صوت ، دیرش ، سازۀ اول (F1)، سازۀ دوم (F2) ، و سازۀ سوم (F3) آواهای همجواری انجام می‌گیرد که در آنها فرایند همگونی اعمال می‌گردد. بدین منظور، تعدادی گفتار ضبط شده مورد تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی ...  بیشتر