عصب شناسی زبان
پردازش شنیداری واژه‌ها، شبه‌واژه‌ها و ناواژه‌ها در مغز فارسی‌زبانان

فهیمه نصیب ضرابی؛ محمود بی جن خان؛ حمید سلطانیان زاده؛ علی درزی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-26

چکیده
  مسأله‌ای که در دو دهه‌ی اخیرِ مطالعات عصب‌شناختی زبان بسیار به آن پرداخته شده‌است، چگونگی پردازش واژه‌ها در مغز و تفاوت‌های آن با پردازش واژه‌های ناآشناست. فرآیند دسترسی واژگانی در پردازش شنیداری کلام در همان 200 هزارم ثانیه‌ی ابتدایی پس از شروع واژه، در مغز آغاز می‌شود. اینکه در کجای این مسیر راه واژه‌‌ها، شبه‌واژه‌ها و ناواژه‌ها ...  بیشتر

بررسی ماضی بعید در دامنهٔ آینده

اکرم خوشدونی فراهانی؛ علی درزی؛ راضیه مهدی بیرقدار؛ بلقیس روشن

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 23-46

چکیده
   زبانشناسان خارجی تحت عنوان سنتی «تطابق زمان دستوری» به مطالعه ترتیب زمانی موقعیت‏ها در جملات نقل قول غیرمستقیم می‏پردازند. این ترتیب بیانگر رابطه زمانی است و تقدم، هم‏زمانی، یا تأخر موقعیت را نسبت به زمان جهت‏یابی نشان می‎دهد. مطالعه حاضر در زبان فارسی به بررسی تقدم زمان موقعیت جمله پیرو می‏پردازد آنگاه که موقعیت ...  بیشتر

بررسی سطح فرافکن وابسته‌های پسین هسته اسمی فارسی

زهرا لبافان‌خوش؛ علی درزی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  یکی از نکات مهم در نظریّة ساخت گروهی، بررسی سطح فرافکن وابسته‌های مقوله‌های دستوری گوناگون است. مقالة حاضر به بررسی سطح فرافکن وابسته‌های پسین اسم براساس نظریّة ایکس- تیره می‌پردازد. در این مقاله نشان می‌دهیم برخلاف ادعای مطرح شده در برخی از تحلیل‌های پیشین (سمیعیان1983 و قمشی(1996) ) وابسته‌های پسین هسته اسمی قادر به پذیرش وابسته ...  بیشتر

کارکرد مهار‌سازه‌ای در فراگیری زبان اوّل در کودکان فارسی زبان

علی درزی؛ سارا شریف پور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقالة حاضر در چارچوب نظریه اصل‌ها و عامل‌های تفاوتی، به بررسی مفهوم انتزاعی مهار‌سازه‌ای از طریق اصل اول نظریة مرجع‌گزینی در فراگیری زبان کودک پرداخته و تلاشی است برای توصیف بخشی از توانش زبانی و دستور ذهنی انسان، که بنا به ادعای چامسکی، دانشی ذاتی و زیستی می‌باشد. این پژوهش بر روی نمونه‌ای شامل40 کودک در محدوده سنی 3 سال و 6 ماه ...  بیشتر