نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • بررسی فرایند ساختاری شدن مفهوم فضا در زبان فارسی در چارچوب زبانشناسی شناختی  PDF    دانلود : 4150
  محمود نقی زاده ; منوچهر توانگر ; محّمد عموزاده 160
  بازدید: 1657
  بررسی رده‌شناختی ساخت‌های سببی در زبان فارسی  PDF    دانلود : 3366
  رها زارعی فرد ; والی رضایی 22
  بازدید: 1264
  بررسی حوزه‌های معنایی واژگان زبان فارسی و ارائة معیار‌های جدید در تعیین حوزه‌های معنایی  PDF    دانلود : 3994
  مجتبی نامور فرگی ; محمدرضا پهلوان‌نژاد 19
  بازدید: 1593
  نمونه واژه های «قرآن قدس» در گویش های خراسان جنوبی  PDF    دانلود : 3403
  محسن صادقی ; محمّدتقی راشد محصّل 16
  بازدید: 852
  مقایسه دستوری شدگی و دستوری زدایی در فارسی کنونی (مطالعه موردی: تبدیل برخی وندهای تصریفی به اشتقاقی)  PDF    دانلود : 3663
  مهرداد نغزگوی کهن 20
  بازدید: 856
  ضمایر شخصی در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی  PDF    دانلود : 3497
  مهرزاد منصوری 25
  بازدید: 907