نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • بررسی معنایی پسوند -ه در زبان فارسی  PDF    دانلود : 212 PDF    دانلود : 149
  عباسعلی آهنگر ; ابراهیم مرادی 1-26
  بازدید: 299
  بررسی مقایسه ای فراگفتمان های اخبار روزنامه های انگلیسی و فارسی در مورد حادثه ی یازده سپتامبر  PDF    دانلود : 179 PDF    دانلود : 201
  سارا یزدانی ; شهلا شریفی ; محمود الیاسی 27-51
  بازدید: 247
  تحلیل یک نوع فعل مرکب فارسی بر اساس نظریه اشتقاق فاز  PDF    دانلود : 175 PDF    دانلود : 119
  رضا حیدری زادی ; سید محمد حسینی معصوم ; آرزو نجفیان ; بلقیس روشن 53-74
  بازدید: 299
  گزارشی از چگونگی اختلالات گفتاری یک بیمار سه زبانه ی مبتلا به زبان پریشی بروکا (با انجام آزمون BAT)  PDF    دانلود : 173 PDF    دانلود : 209
  محمد هادی فلاحی ; لیلا کریمی 75-93
  بازدید: 284
  تحلیل گفتمان بیلبوردهای تجاری-تبلیغاتی از منظر تحلیل چند رسانه ای  PDF    دانلود : 295 PDF    دانلود : 205
  صدیقه سادات مقداری ; مرجان سبحانی 95-120
  بازدید: 510
  بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد«کردن» در فعل مرکب فارسی  PDF    دانلود : 248 PDF    دانلود : 177
  زهرا روحی بایگی 122-148
  بازدید: 278