نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی  PDF    دانلود : 252 PDF    دانلود : 202
  اعظم استاجی 1-19
  بازدید: 268
  صرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی  PDF    دانلود : 285 PDF    دانلود : 216
  آرزو نجفیان ; بلقیس روشن ; زهرا قیراطی 21-38
  بازدید: 205
  نمود واژگانی افعال مرکب در گویش بیرجندی  PDF    دانلود : 255 PDF    دانلود : 193
  زهرا عباسی 39-60
  بازدید: 191
  رویکردهای عمده در آموزش خواندن و نقش آنها در «آموزش نوین زبان فارسی»  PDF    دانلود : 293 PDF    دانلود : 180
  احمد صفارمقدم ; حوریه احدی 61-88
  بازدید: 315
  بررسی پدیده دو زبان گونگی در شهراردبیل از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی  PDF    دانلود : 220 PDF    دانلود : 209
  بهمن زندی ; پرویز نصیری ; سید ابراهیم رادنیری 89-107
  بازدید: 182
  رویدادهای حرکتی و راهبردهای ترجمه‌ مسیر حرکت: مورد پژوهشی کتاب «هابیت»  PDF    دانلود : 203 PDF    دانلود : 128
  آزیتا افراشی ; طاهره همتی 109-134
  بازدید: 153
  بررسیِ تأثیر پوششِ صورت بر ویژگی‌های آکوستیکی سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی: پژوهشی در چارچوب آواشناسی قضایی  PDF    دانلود : 186 PDF    دانلود : 215
  هما اسدی ; نینا حسینی کیونانی ; ماندانا نوربخش 135-148
  بازدید: 183