نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای )  PDF    دانلود : 720
  ابراهیم بدخشان ; یادگار کریمی ; رزیتا رنجبر 1-28
  بازدید: 1040
  ضمیر پوچ‌واژه‌ای پنهان: رویکردی کمینه‌گرا  PDF    دانلود : 1257
  مزدک انوشه 29-53
  بازدید: 904
  نگاهی به فعل "رفتن" در گویش مشهدی و زبان انگلیسی: شباهت ها و تفاوت ها  PDF    دانلود : 618
  رضا پیش قدم ; شهلا شریفی ; آتنا عطاران 55-77
  بازدید: 1040
  اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه  PDF    دانلود : 643
  آرزو نجفیان ; طیبه موسوی میانگاه ; بلقیس روشن ; سیف‌اله ملایی پاشایی 79-98
  بازدید: 923
  بررسی ویژگیهای کهن ترین متن های فارسی به خط مانوی  PDF    دانلود : 2102
  فاطمه هاشمی زاده ; آرمان بختیاری 99-125
  بازدید: 815
  توصیفی فرازبانی از سرودهای ملّی کشورهای جهان و ارتباط آن با توسعه یافتگی  PDF    دانلود : 789
  اعظم سنجابی ; نگار داوری اردکانی 127-148
  بازدید: 916