دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای )

ابراهیم بدخشان; یادگار کریمی; رزیتا رنجبر
تعداد مشاهده : 1216 صفحه 1-28 PDF
تعداد مشاهده : 1171 صفحه 29-53 PDF
تعداد مشاهده : 1538 صفحه 55-77 PDF

اطلس گویشی و گویش سنجی کرانۀ جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه

آرزو نجفیان; طیبه موسوی میانگاه; بلقیس روشن; سیف‌اله ملایی پاشایی
تعداد مشاهده : 1020 صفحه 79-98 PDF
تعداد مشاهده : 1050 صفحه 99-125 PDF
تعداد مشاهده : 1105 صفحه 127-148 PDF