نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • روند رشد کاربرد ابزار انسجام دستوری در کودکان فارسی‌زبان  PDF    دانلود : 640
  ایران محرابی ساری ; محمد دبیرمقدم 1-23
  بازدید: 601
  بررسی قانون مجاورت هجا در واژه های بسیط زبان فارسی  PDF    دانلود : 699
  عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا ; فردوس آقا گل زاده ; سکینه نویدی باغی 25-49
  بازدید: 915
  کاربرد مشخصه‌های صرفی، نحوی و بافتی در فرایند رشد مفهومی کودک  PDF    دانلود : 576
  شهلا رقیب دوست ; الهه طاهری قلعه نو 51-67
  بازدید: 551
  مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه: رویکردی شناختی  PDF    دانلود : 685
  علی فیاضی ; رحمان صحراگرد ; بلقیس روشن ; بهمن زندی 69-96
  بازدید: 718
  بررسی زبان شناختی گویش محمدی جبالبارز کرمان  PDF    دانلود : 658
  محمد مطلبی ; سارا کردستانی 97-120
  بازدید: 1103
  بررسی تبدیل واکۀ // به واکۀ [a] یا [o]در لهجۀ فردوس در چارچوب نظریۀ‌ بهینگی  PDF    دانلود : 597
  بشیر جم ; مرضیه تیموری 121-143
  بازدید: 699
  بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی  PDF    دانلود : 439
  امیر محمدیان ; اعظم استاجی ; شهلا شریفی ; محمد رضا پهلوان نژاد 145-166
  بازدید: 501