نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • اهمیت نقض ترتیب مرسوم نقش‌های تتا دردرک بیماران آلزایمر فارسی‌زبان  PDF    دانلود : 3027
  شهلا رقیب دوست ; امید آزاد 1-25
  بازدید: 782
  عوامل موثر بر پسایندسازی در زبان فارسی  PDF    دانلود : 3101
  محمد راسخ مهند ; مریم قیاسوند 27-47
  بازدید: 712
  استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار  PDF    دانلود : 3688
  مهدیس زورورز ; آزیتا افراشی ; سید مصطفی عاصی 49-72
  بازدید: 1415
  بررسی شناختی شبکه معنایی حرف اضافه «با» در زبان فارسی  PDF    دانلود : 3329
  شهره مختاری ; حدائق رضایی 73-94
  بازدید: 1520
  تحلیل وجه القایی زبان تصویری تبلیغات از دیدگاه کنشی و تنشی بر اساس رویکرد نشانه- معناشناختی (بررسی موردی: گفتمان تبلیغاتی داخلی و خارجی)  PDF    دانلود : 3394
  حمیدرضا شعیری ; سعیده انتظاری ملكی 95-117
  بازدید: 577
  بررسی فرآیندهای واجی در گفتار کاربران لهجه مشهدی با تحصیلات مختلف در مقایسه با زبان فارسی معیار  PDF    دانلود : 3644
  سیدمحمد حسینی معصوم ; سیده تکتم حسینی 119-141
  بازدید: 1366