نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور  PDF    دانلود : 6287
  جواد قنبری بگلر ; محمود الیاسی ; علی ایزانلو 1-19
  بازدید: 1091
  تحلیل شناختی پاره ای از استعاره های دل در بوستان سعدی  PDF    دانلود : 6642
  سلیمان قادری نجف آبادی ; منوچهر توانگر 21-51
  بازدید: 837
  ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطۀ آن با تکواژ ستاک‌ساز غیر‌معلوم - rā در کردی سورانی  PDF    دانلود : 5428
  فاطمه دانش پژوه ; غلامحسین کریمی دوستان ; زینب محمد ابراهیمی ; بلقیس روشن 53-80
  بازدید: 444
  بررسی نحوة تعامل نشانه های زبانی با سایر نشانه‌های ارتباطی  PDF    دانلود : 3205
  فاطمه نعمتی 81-102
  بازدید: 845
  رده شناسی واژه بست در زبان فارسی  PDF    دانلود : 7443
  محمّدامین صراحی ; بتول علی نژاد 103-130
  بازدید: 1454
  بررسی طرحواره های قدرتی در برخی از ضرب المثل های زبان فارسی  PDF    دانلود : 3558
  سیده مریم فضائلی ; شهلا شریفی 131-144
  بازدید: 980